Företaget

Lär känna bonprix lite bättre, våra aktiviteter, vår filosofi och vårt engagemang.

bonprix hör till de 10 största postorderfirmorna i Europa och är mycket framgångsrikt med ökad närvaro utomlands. Katalog-, internet- och filialförsäljning utgör basen i vårt Multichannel-koncept. Excellent förändringsmanagement och en permanent innovationsprocess gör att vi snabbt kan reagera på marknadsförändringar.

bonprix är ett dotterbolag i Otto-gruppen och har positionerat sig inom segmentet "Mode för hela familjen till förmånliga priser".

Med sitt Multichannel-koncept inspirerar bonprix marknaden för framtiden. Även bonprix:s företagsmotto är utmärkande. Öppna dörrar, transparens samt korta kommunikations- och beslutsvägar leder till hög effektivitet, men också till ett okomplicerat och berikande teamarbete. Hos oss är det människan som räknas, inte titel eller hierarkier; vi lägger istället vikt vid kompetens, argument och det den enskilda människan bidrar med. Den förtroendefulla kontakten mellan medarbetare, leverantörer och kunder präglas av aktning och respekt. Vårt företagsmotto är en del av hemligheten bakom vår framgång och ger mycket positiva resultat vid medarbetarundersökningar.

bonprix hör till Otto-gruppen som är det största postorderföretaget i världen.