Personuppgifter

Sekretesspolicy för bonprix Handelsgesellschaft mbH, Haldesdorfer Straße 61, 22179 Hamburg

Dataskydd är en förtroendefråga; ditt förtroende och skyddet av din privata sfär är viktiga för oss. Därför informerar vi, bonprix Handelsgesellschaft mbH, Haldesdorfer Straße 61, 22179 Hamburg (”bonprix” och/eller ”vi” och/eller ”ansvarig”), dig i följande dataskyddsinformation om den behandling av personuppgifter som vi utför i vår webbshop och vår app i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och den tyska federala dataskyddslagen (BDSG 2018).

Om du inte vill att en pseudonymiserad användningsprofil används i dessa syften kan du förhindra det genom inställningarna för kategorin ”Analytiska cookies” i vårt sekretesscenter.


Du kan när som helst ändra dina inställningar i vårt sekretesscenter.

Innehållsförteckning

1. Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig
2. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
3. Ändamålen med behandlingen av uppgifter, rättsliga grunder och berättigade intressen som personuppgiftsansvarig eller en tredje part har, samt kategorier av mottagare
3.1 Upprättande, genomförande och/eller uppsägning av ett avtal
3.1.1. Behandling av uppgifter när avtalet ingås
3.1.2. Kreditprövning och överföring till kreditupplysningstjänster
3.1.2.1. Kreditupplysning inom koncernen
3.1.2.2. Intern poängberäkning
3.1.2.3. Extern kreditupplysning
3.1.2.4. Automatiserat beslut i enskilda fall
3.1.2.5. Rättslig grund
3.1.3. Användning av uppgifter i bedrägeriförebyggande syften
3.1.4. Callcenter-tjänster
3.1.5. Betalningstjänster
3.1.6. Överföring av uppgifter till transportföretag
3.1.7. Överföring av uppgifter angående obetalda fordringar till inkassoföretag
3.1.8. Ytterligare kategorier av mottagare
3.1.8.1. Personuppgiftsbiträden
3.1.8.2. Marknadsföringstjänster
3.1.8.3. Display-/affiliatenätverk
3.1.8.4. Andra tredje parter
3.2. Databehandling i annonseringssyfte (utan cookies/spårningsdata)
3.2.1. Annonsering per post
3.2.2. E-postannonser för liknande varor och tjänster
3.2.3. Nyhetsbrev
3.2.4. Tävlingar
3.2.5. Marknads- och opinionsundersökning
3.2.6. Förmånserbjudande för Sovendus GmbH
3.2.7. Hävanderätt/ångerrätt
4. Närvaro på nätet och webbsiteoptimering (med cookies) inklusive samtycke
4.1. Cookies – Allmän information och krav på samtycke
4.2. Interventionsmöjligheter/webbläsarinställningar
4.3. Samtyckeshantering
4.4. Samtycke till användning av enskilda onlinetjänster/insamling av spårningsuppgifter
4.4.1. Tekniskt nödvändiga/obligatoriska cookies (inget samtycke krävs)
4.4.1.1 Adjust
4.4.1.2. Google reCaptcha Enterprise
4.4.2. Samtycke för analytiska cookies
4.4.2.1. Samtycke för Google Analytics
4.4.2.2. Samtycke för Google Firebase Analytics
4.4.2.3. Samtycke för Hurra Analytics
4.4.3.    Samtycken för cookies för användaranpassning
4.4.3.1. bonprix egen webbspårning/retargeting
4.4.4.    Samtycken för cookies för marknadsföringsändamål
4.4.4.1. Samtycke för Google Ads/Remarketing/Google Shopping
4.4.4.2. Samtycke för Google DV360
4.4.4.3. Samtycke för Meta Retargeting (Website-Custom-Audience)
4.4.4.4. Samtycke för Pinterest Retargeting (Pinterest Tag)
4.4.4.5. Samtycke för Microsoft Advertising
4.4.4.6. Samtycke för Criteo Retargeting-tekniker
4.4.4.7. Samtycke för RTB House
4.4.4.8. Annonsmarknadsföring
4.4.4.9. Samtycke för Outbrain
4.4.4.10. Samtycke för Adform
4.4.4.11. Samtycke för Adjust
4.4.4.12. Samtycke för TikTok-reklam (endast appanvändning)
5. Uppgiftsbehandling i appen
5.1. App-rättigheter
5.2. Push-meddelanden
5.3. Bildsökning
5.4. Språksökning
6. Social Media Marketing och Social Plugins
6.1. Social Media Marketing
6.2. Social Plugins
6.2.1. Facebook „Share“
6.2.2 Pinterest „Pin-it“
6.2.3. WhatsApp-Share
7. Skydd av dina uppgifter i kundkontot/MyAccount
7.1. Allmänt om kundkontot/MyAccount
7.2. Skydd av kundkontot
7.3. Varning för falsk e-post (spoofing), skräppost och nätfiske
8. Kontakt med oss
9. Kundrecensioner/kommentarer/andra bidrag
10. Betalningar
10.1. Allmänt
10.2. Computop
10.3. PayPal
10.4. paydirekt
10.5. Omedelbar banköverföring
10.6. RatePAY
11. Behandling av uppgifter vid platsansökningar
12. Mottagare utanför EU
13. Lagringstid
14. Dina rättigheter som berörd part
15. Dina rättigheter i detalj


1. Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig

Denna sekretesspolicy gäller för uppgiftsbehandling som utförs av

bonprix Handelsgesellschaft mbH,
Haldesdorfer Straße 61, 22179 Hamburg
Telefon: 040 - 64 62 321
E-post: service@bonprix.se


Företagsledning:
Markus Fuchshofen, Dr. Kai Heck, Rien Janssen, Dr. Richard Gottwald


2. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på

bonprix Handelsgesellschaft mbH
Datenschutzbeauftragte
Haldesdorfer Straße 61
22197 Hamburg
E-post: datenschutz@bonprix.net


3. Ändamålen med behandlingen av uppgifter, rättsliga grunder och berättigade intressen som personuppgiftsansvarig eller en tredje part har, samt kategorier av mottagare

Nedan presenterar vi den databehandling som vi ansvarar för i detalj, strukturerad enligt ändamålen med databehandlingen och kategorierna av mottagare.


3.1. Upprättande, genomförande och/eller uppsägning av ett avtal

På våra sidor kan du beställa våra produkter online.


3.1.1. Behandling av uppgifter när avtalet ingås

Om du registrerar dig på en av våra webbplatser eller i en av våra applikationer och/eller ingår ett annat avtal med oss kommer vi att behandla de uppgifter som är nödvändiga för att ingå, genomföra eller avsluta avtalet med dig. Här ingår:

 • Förnamn och efternamn
 • Faktura- och leveransadress
 • E-postadress
 • Fakturerings- och betalningsinformation
 • Födelsedatum
 • Telefonnummer
 • Information om gjorda beställningar

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) och b) i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. att du tillhandahåller uppgifterna till oss på grundval av respektive avtalsrelation (till exempel hantering av ditt kund- eller användarkonto, fullgörande av ett köpeavtal) mellan dig och oss. På grund av rättsliga krav i den tyska civillagen (BGB) är vi också skyldiga att behandla din e-postadress vid köp via våra webbplatser/appar för att kunna skicka en elektronisk orderbekräftelse (artikel 6.1 c) i den allmänna dataskyddsförordningen).


I den mån vi inte använder dina uppgifter i annonseringssyfte (se nedan 3.2.) lagrar vi de uppgifter som samlats in för att fullgöra avtalet under avtalets giltighetstid samt fram till dess att den lagstadgade eller eventuella avtalsenliga garantin och garantirättigheterna löper ut. Efter utgången av denna period bevarar vi den information som krävs enligt handels- och skattelagstiftningen i samband med avtalsrelationen under de perioder som anges i lagen. Under denna period behandlas uppgifterna på nytt endast om skattemyndigheterna gör en prövning.


För att fullgöra ett köpeavtal via vår webbplats/våra appar är också följande databehandling nödvändig:


Dina betalningsuppgifter kommer att delas med betaltjänstleverantörer som vi har anlitat för att behandla betalningen/betalningarna. (För mer information om detta, se ...). Vi delar uppgifter om din leveransadress till logistikföretag och fraktpartner som vi anlitar. För att säkerställa att varorna levereras i enlighet med dina önskemål för vi vidare din e-postadress och, i förekommande fall, ditt telefonnummer till det logistikföretag och/eller den fraktpartner som vi har anlitat för leveransen. Dessa företag kommer vid behov att kontakta dig före leveransen för att stämma av detaljerna kring leveransen med dig. Uppgifterna överförs endast för respektive ändamål och raderas igen efter leverans, såvida inte våra tjänsteleverantörer är skyldiga att själva behålla uppgifterna av rättsliga skäl.


3.1.2. Kreditprövning och överföring till kreditupplysningstjänster

Inom ramen för beställningen görs en åtskillnad mellan s.k. säkra betalningsmetoder (direktöverföring, kontantbetalning) och osäkra betalningsmetoder (till exempel: faktura eller avbetalning). När du inom ramen för beställningen väljer en osäker betalningsmetod gäller, till skydd för bonprix men även för dig, alltid följande:


3.1.2.1. Kreditupplysning inom koncernen

bonprix och andra företag i Otto-koncernen beviljar principiellt sina kunder möjligheten att använda osäkra betalningsmetoder (till exempel faktura eller avbetalning). Följande övriga företag ingår i Otto-koncernen:

 • ambria GmbH,
 • création L GmbH,
 • Heinrich Heine GmbH,
 • Josef Witt GmbH,
 • Otto (GmbH & Co KG),
 • Quelle GmbH,
 • Schwab Versand GmbH,
 • Sieh an! GmbH,
 • UNITO Versand und Dienstleistungen GmbH.
 • OTTO Payments GmbH.

Företag som principiellt beviljar kunderna att använda osäkra betalningsmetoder har ett berättigat intresse av att skydda sig så effektivt som möjligt mot risken för uteblivna betalningar. Detta görs bland annat genom kreditprövning av kunden innan möjligheten att använda osäkra betalningsmetoder erbjuds. Inom ramen för denna prövning är bonprix berättigat att göra en förfrågan till OTTO Payments GmbH (OTTO Payments), som i egenskap av rättslig efterträdare till Otto (GmbH & Co KG) driver Otto-koncernens interna kreditinstitut, rörande eventuell negativ kreditinformation om den berörda kunden från de nämnda övriga postorderfirmorna i Otto-koncernen. Dessutom är bonprix berättigat att överföra negativ kreditinformation om den berörda kunden till OTTO Payments, som i sin tur kan upplysa de nämnda övriga företag i Otto-koncernen om detta innan dessa övriga företag erbjuder kunden att använda osäkra betalningsmetoder. När det gäller kreditinformation rör det sig om information om öppna ersättningskrav och om sådan information som leder till en omedelbar risk för uteblivna betalningar till oss (till exempel insolvens, skuldsanering, betalningsuppskov på grund av bristande betalningsförmåga). Innan bonprix för över negativ information om öppna ersättningskrav till OTTO Payments blir de berörda kunderna upplysta om möjligheten för en sådan överföring på en betalningspåminnelse. bonprix är dessutom berättigat att överföra information om ytterst icke-typiska beställningsförlopp (till exempel samtidig beställning av ett stort antal varor till samma adress men från olika kundkonton) OTTO Payments, och fråga efter sådana hos dem. På så vis ska uteblivna betalningar förebyggas och våra kunder skyddas mot missbruk av deras konton och av deras identiteter.


3.1.2.2. Intern poängberäkning

När en kund vill använda en osäker betalningsmetod är bonprix berättigat att använda den information som tas emot i samband med beställningen för att beräkna risken för betalningsproblem (intern poängberäkning). Den interna beräkningen av risken för betalningsproblem är baserad på en erkänd matematisk och statistisk metod. De uppgifter som används för den interna poängberäkningen är främst en kombination av följande uppgiftskategorier (ej uttömmande): adressuppgifter, ålder, önskade betalningsvillkor, beställningsmetod och sortimentsgrupper. Endast sådana uppgifter som kunden själv har uppgett för bonprix används inom ramen för den interna poängberäkningen. På grundval av nämnda uppgiftskategorier är det möjligt att dra slutsatser om sannolikheten för utebliven betalning utifrån det matematiska statistiska förfarande som används. Exempelvis kan en viss bostadsort för beställaren i kombination med en viss varukategori innebära en ökad sannolikhet för utebliven betalning och därmed till att betalningssätten begränsas. Det sker ingen begränsning av betalningsmetoderna enbart på grundval av beställarens bostadsort. Dessutom har det statistiskt bevisats att risken för utebliven betalning är mindre när en betalande e-postleverantör används, jämfört med när en kostnadsfri leverantör används.


3.1.2.3. Extern kreditupplysning

Inom ramen för prövning av huruvida en osäker betalningsmetod kan erbjudas är vi även berättigat att söka kreditupplysningar om dig samt information om en eventuell sannolikhet för en bedräglig beställning (FraudPreCheck) hos en extern kreditupplysningsfirma. Vi samarbetar med följande kreditupplysningsfirma: SCHUFA Holding AG, 65203 Wiesbaden und Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. I syfte att anhålla om kreditupplysningar överförs följande uppgifter till den externa kreditupplysningsfirman: förnamn, efternamn, postadress, födelsedatum. SCHUFA behandlar uppgifter och använder dem även för profilering (scoring) för att förse sina avtalspartners inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz och, i förekommande fall, i andra tredjeländer (i den mån det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dessa) med information om bland annat fysiska personers kreditvärdighet.
Mer information om SCHUFA:s verksamhet finns i SCHUFA-informationsbladet (finns här) eller i dataskyddsinformationen online här.

 


3.1.2.4. Automatiserat beslut i enskilda fall

bonprix kan, inom ramen för kreditprövningen, använda en automatiserad process för att besluta huruvida din önskan att använda en osäker betalningsmetod (faktura/avbetalning) kan beviljas. Så kan till exempel mottagandet av en negativ kreditupplysning från en kreditupplysningsfirma eller beräkningen av en otillräcklig poäng inom ramen för den interna poängberäkningen automatiskt leda till att du nekas att använda din önskade betalningsmetod.

I sådant fall kan du göra gällande rätten att kräva att vi gör en manuell omprövning av det automatiska beslutet. Därutöver har du rätt att framföra din egen ståndpunkt samt att överklaga beslutet.


3.1.2.5. Rättslig grund

Bearbetningen av dina uppgifter inom ramen för kreditprövningen sker i enlighet med artikel 6.1 b) och 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen. bonprix har i regel ett berättigat intresse av att utföra en kreditprövning när du väljer en osäker betalningsmetod (faktura/avbetalning). Detta bland att som skydd för bonprix mot betydande uteblivna betalningar.
Du kan se dina betalningsmetoder under rubriken „Mitt Konto


3.1.3. Användning av uppgifter i bedrägeriförebyggande syften

De uppgifter som lämnas av dig i samband med en beställning kan användas av bonprix för att granska huruvida ett icke-typiskt beställningsförlopp föreligger (till exempel samtidig beställning av ett stort antal varor till samma adress men från olika kundkonton). bonprix har ett principiellt berättigat intresse av sådan granskning (till exempel förebyggande av uteblivna betalningar/identitetsstöld).

Med hjälp av spårningsteknik som vi har utvecklat samlar vi in och bearbetar uppgifter för att fastställa vilken slutenhet som användaren använder samt andra uppgifter om användningen av webbplatsen. Identifiering av specifika användare sker inte. I den mån IP-adresser samlas in av oss pseudonymiseras de omedelbart.

De uppgifter som samlas in på detta sätt lagras av oss i pseudonymiserad form i en databas för att förebygga bedrägerier. I denna databas lagrar vi också uppgifter som vi samlat in om slutenheter som redan har använts för att begå (försök till) bedrägeri. Inte heller här sker någon identifiering av specifika användare.

I samband med en beställningsprocess på vår webbplats hämtar vi en riskbedömning av användarens enhet från denna databas. Denna riskbedömning av sannolikheten för ett bedrägeriförsök tar bland annat hänsyn till om slutenheten har upprättat en anslutning via olika tjänsteleverantörer, om slutenheten har en ofta ändrad geografisk referens, hur många transaktioner som har gjorts via slutenheten och om en proxyanslutning används.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.


3.1.4. Callcenter-tjänster

För att garantera bra kundservice samarbetar vi med externa kommunikationsföretag som, för att kunna bearbeta dina beställningar och förfrågningar, har tillgång till följande uppgifter: Förnamn, efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer, beställningshistorik, tidigare kommunikation. Uppgifterna bearbetas i enlighet med den rättsliga grunden i artikel 6.1 a), b), f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Av kvalitetsskäl spelar vi ibland in samtal. Vi informerar dig om detta direkt när du ringer oss och ber om ditt samtycke. Det sker ingen inspelning av samtalet utan ditt uttryckliga samtycke. Inspelningarna raderas efter utvärderingen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen.
De callcenterleverantörer som vi använder är baserade i bland annat Turkiet och Bosnien-Hercegovina. Det är därför möjligt att dina samtal besvaras i Turkiet. Dina uppgifter sparas dock endast i Tyskland.

 


3.1.5. Betalningstjänster

Vi erbjuder olika betalningsmetoder för att hantera din betalning som du (förutsatt att du har kreditvärdighet) kan välja fritt mellan. Förutom de vanliga betalningsmetoderna förskottsbetalning, kontant betalning vid leverans och betalning mot faktura erbjuder vi kreditkortsbetalning, omedelbar banköverföring och betalning via Paypal. Om du väljer kreditkortsbetalning, omedelbar banköverföring eller Paypal-betalning överförs dina beställningsuppgifter till respektive betaltjänstleverantör för genomförande av betalningen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen. (Mer information om detta tema finns under punkt 10. Betalningar).


3.1.6. Överföring av uppgifter till transportföretag

bonprix samarbetar med följande transportföretag i syfte att leverera beställda varor: Hermes Germany GmbH, Essener Straße 89, 224 19 Hamburg, Tyskland, DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 531 13 Bonn, Tyskland. Till dessa transportföretag kan följande uppgifter överföras, i syfte att leverera de beställda varorna och för deras avisering: förnamn, efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer. Uppgifterna bearbetas i enlighet med den rättsliga grunden i artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen.


3.1.7. Överföring av uppgifter angående obetalda fordringar till inkassoföretag

Om obetalda räkningar/avbetalningar trots upprepade påminnelser förblir obetalda kan bonprix överföra de uppgifter som krävs för inkasso till ett inkassoföretag i syfte att driva in skulden. Alternativt kan bonprix sälja den obetalda fordringen till ett inkassoföretag. Detta företag blir då fordringsägare och gör fordringen gällande i eget namn. bonprix samarbetar med följande inkassoföretag: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH, Steindamm 71, 20099 Hamburg, Tyskland.


Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter i samband med skuldindrivning är artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen, och överföringen av uppgifter i samband med försäljning av fordringar grundar sig på artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.


Dessutom kan inkassotjänsteleverantören som en tjänst till oss överföra information till kreditupplysningsföretag om eventuella utestående betalningsfordringar. Detta gäller även fullgörandet av en efterföljande anmälningsskyldighet i händelse av att beloppet har ändrats (till exempel minskning av fordran på grund av en betalning från dig). Denna efterföljande anmälan skyddar dina legitima intressen genom att säkerställa att de uppgifter som innehas av respektive kreditupplysningsföretag är uppdaterade. Den rättsliga grunden för uppdatering av beloppet för fordringar gentemot kreditinstitut är bestämmelsen i artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen. När det gäller kreditupplysningsföretags behandling av uppgifter hänvisar vi till förklaringarna under rubriken ”Kreditprövning”.


3.1.8. Ytterligare kategorier av mottagare

Dessutom anlitar vi andra tredje parter som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänster och uppnå olika syften. Vi överför personuppgifter till dessa tredje parter om det är nödvändigt i samband med tillhandahållandet av tjänster (till exempel till personuppgiftsbiträden, leverantörer av marknadsföringstjänster, display- och/eller affiliate-nätverk, prisportaler).


3.1.8.1. Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträden använder inte uppgifterna för sina egna syften, utan utför uteslutande databehandlingen för den personuppgiftsansvariges räkning.


Exempel: Om du till exempel köper en artikel hos bonprix överför du bland annat din e-postadress till bonprix i syfte att skicka en orderbekräftelse från oss. bonprix är därför ansvarigt för denna databehandling. Din e-postadress överförs sedan till en tjänsteleverantör så att det blir möjligt att skicka en orderbekräftelse. Den här tjänsteleverantören skickar sedan orderbekräftelsen för den köpta varan till dig. I detta syfte behandlar tjänsteleverantören din e-postadress på uppdrag av bonprix.


3.1.8.2. Marknadsföringstjänster

I medieproduktionssyften (produktkataloger, nyhetsbrev, e-postutskick etc.) anlitar vi olika produktionsföretag (tryckerier, marknadsföringsbyråer, mailingföretag).

Överföringen sker i enlighet med artikel 6.1 f). i den allmänna dataskyddsförordningen.


3.1.8.3. Display-/affiliatenätverk

Dessutom använder vi i samband med onlinemarknadsföring andra tredje parter/personuppgiftsbiträden som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänster och för våra onlinemarknadsföringssyften. Vi överför personuppgifter till dessa tredje parter om det är nödvändigt för fakturering i samband med tillhandahållandet av tjänster (till exempel klick-ID, annonseringspartner-ID och kundvagnsvärde till display- och/eller affiliate-nätverk och prisportaler i rent faktureringssyfte).

Den rättsliga grunden för den här dataöverföringen är artikel 6.1 b) och f) i den allmänna dataskyddsförordningen.


3.1.8.4. Andra tredje parter

Dessutom anlitar vi andra tredje parter/personuppgiftsbiträden som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänster och uppnå olika syften. Vi överför personuppgifter till dessa tredje parter om det är nödvändigt i samband med tillhandahållandet av tjänster (till exempel till hosting-partner och leverantörer av IT-tjänster).

Den rättsliga grunden för den här dataöverföringen är artikel 6.1 b) och f) i den allmänna dataskyddsförordningen.


3.2. Databehandling i annonseringssyfte (utan cookies/spårningsdata)

bonprix har principiellt ett berättigat intresse av att använda personuppgifter i marknadsföringssyften. Personuppgifter används, om inget annat anges, i marknadsföringssyften, i enlighet med artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta kan ske på olika sätt:


3.2.1. Annonsering per post:

Vi har som princip ett berättigat intresse av att använda dina uppgifter, som vi har samlat in exempelvis i samband med att vi ingår ett avtalsförhållande med dig, för marknadsföringsändamål. Vi samlar in följande uppgifter för egna resp. tredje parts marknadsföringssyften: Förnamn, efternamn, postadress, födelseår.
bonprix är även berättigat att spara ytterligare personuppgifter om dig, insamlade under beaktande av de rättsliga normerna, i anknytning till de nämnda uppgifterna för egna samt för tredje parts (marknadsförares) marknadsföringssyften. Syftet är att skicka dig annonser som enbart är inriktad på dina faktiska eller upplevda behov och att inte besvära dig med onödiga annonser.
Den rättsliga grunden för användning av personuppgifter för marknadsföringsändamål är artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Hänvisning till rätten att göra invändningar


Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot användningen av dina personuppgifter för ovannämnda annonseringsändamål på service@bonprix.se med verkan för framtiden (se punkt Rätt till invändning/återkallelse).


Om du motsätter dig detta kommer dina uppgifter – i den mån det fortfarande är nödvändigt att lagra uppgifterna för andra ändamål än marknadsföring – att blockeras för vidare bearbetning i marknadsföringssyfte. Vi vill påpeka att i undantagsfall kan annonsmaterial fortfarande komma att skickas tillfälligt efter det att vi mottagit din invändning. De tekniska orsakerna till detta är den nödvändiga ledtiden i urvalsprocessen och det betyder inte att vi inte har tagit hänsyn till din invändning.


3.2.2. E-postannonser för liknande varor och tjänster

Som kund hos bonprix kan du komma att ta emot annonsinnehåll via e-post relaterat till vad redan har köpt av oss – även utan ditt uttryckliga samtycke. Du informeras om möjligheten att använda din e-postadress för detta ändamål och om din rätt att motsätta dig detta när du öppnar ett kundkonto eller gör en beställning på vår webbplats eller i vår app.

Den rättsliga grunden för uppgiftsbehandlingen som beskrivs här är artikel 7.3 i den tyska konkurrenslagstiftningen samt artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.
Hänvisning till rätten att göra invändningar

Dessutom ges du i slutet av varje e-postmeddelande möjlighet att motsätta dig att vi i framtiden använder din e-postadress i det ovannämnda syftet (annonser för jämförbara varor och tjänster). Du kan när som helst meddela att du inte längre vill ha denna produktrekommendation via service@bonprix.se utan andra kostnader än transmissionskostnader enligt grundtariff.


3.2.3. Nyhetsbrev

Inom ramen för vår webbshop har du dessutom på olika platser möjlighet att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och på så sätt dra nytta av vissa fördelar. Om du anmäler dig får du vårt nyhetsbrev, som regelbundet informerar om nya rabattkuponger, trender, utförsäljningar, butikskampanjer och personliga erbjudanden från bonprix. När du har skickat din beställning på nyhetsbrevet får du ett bekräftelsemeddelande via e-post, där vi ber dig att på nytt bekräfta denna beställning. Du anmäls till nyhetsbrevet först efter aktivering av bekräftelselänken (s.k. double-opt-in-förfarande). Vi registrerar när och hur ofta våra nyhetsbrev blir lästa, både i statistiska syften och för att kunna vidareutveckla nyhetsbrevet. Denna information registreras pseudonymiserat.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen.


Anmärkning om rätten att göra invändningar
Du kan naturligtvis när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev i framtiden, på service@bonprix.se och/eller i slutet av varje nyhetsbrev, samt i ditt kundkonto under ”Mina personuppgifter” och på vår sida för avregistrering, utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnader enligt grundtaxan.


3.2.4. Tävlingar

Om du registrerar dig för tävlingar som anordnas av oss använder vi de uppgifter som du lämnade vid registreringen i syfte att fullfölja avtalet om deltagande, särskilt för att meddela priser och, i förekommande fall, annonser för våra erbjudanden och/eller erbjudanden från våra tävlingspartner. Dessutom kan vi erbjuda dig specialförmåner, till exempel kuponger, rabatter etc., vars användning eventuellt förutsätter ditt samtycke till användningen av vissa uppgifter (till exempel e-postadress). I dessa fall krävs det enligt lag att samtycke ges för att använda förmånserbjudanden. Detaljerad information finns i respektive villkor för deltagande/standardavtal för respektive tävling/förmånserbjudande.

Den rättsliga grunden för den här databehandlingen är artikel 6.1 a), 6.1 b) samt 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.


3.2.5. Marknads- och opinionsundersökning

För att fortsatt kunna förbättra oss och våra produkter och uppfylla våra kunders anspråk undersöker vi dessa inom ramen för marknads- och opinionsundersökningar. Det är givetvis frivilligt att medverka i våra marknads- och opinionsundersökningar och, om inget annat uttryckligen anges, sker medverkan fullständigt anonymt. I sammanhanget inhämtas inga personuppgifter. För att vi ska kunna utvärdera svaren vill vi dock att du uppger kön, åldersgrupp och storlek. Den information du tillhandahåller används endast i ovan nämnda syften. Personuppgifterna raderas vid projektets slut.

Den rättsliga grunden för den här uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.


3.2.6. Förmånserbjudande för Sovendus GmbH

För att kunna välja ett erbjudande av regionalt intresse för dig kommer din titel, ditt födelseår, land, postnummer, (anonymiserat) hash-värde för e-postadressen och din IP-adress att pseudonymiseras och överföras i krypterad form till Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus). IP-adressen används sedan av Sovendus uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras i regel efter sju dagar. När du klickar på ett specialerbjudande på vår webbplats överför vi också ditt namn, dina adressuppgifter och din e-postadress i krypterad form till Sovendus för att förbereda den personliga förfrågan om specialerbjudandet från produktleverantören.

Den rättsliga grunden för den här uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen. För ytterligare information om Sovendus behandling av dina uppgifter hänvisar vi till Sovendus sekretesspolicy online.


3.2.7. Hävanderätt/ångerrätt

I samtliga fall gäller: Du kan när som helst invända mot användning, bearbetning och överföring av dina personuppgifter i marknadsföringssyften genom att skicka ett informellt meddelande med post till bonprix Handelsgesellschaft mbH, Haldesdorfer Straße 61, 22179 Hamburg, eller via e-post till service@bonprix.se eller, om du har gett ditt samtycke, genom att återkalla ditt samtycke.


Om du motsätter dig detta kommer dina uppgifter – i den mån det fortfarande är nödvändigt att lagra uppgifterna för andra ändamål än marknadsföring – att blockeras för vidare bearbetning i marknadsföringssyfte. Vi vill påpeka att i undantagsfall kan annonsmaterial fortfarande komma att skickas tillfälligt efter det att vi mottagit din invändning. De tekniska orsakerna till detta är den nödvändiga ledtiden i urvalsprocessen och det betyder inte att vi inte har tagit hänsyn till din invändning.

Detta gäller dock inte de uppgifter som krävs för slutförande av din beställning. När vi har fått din invändning eller ditt återkallande av samtycke kommer vi inte längre att använda, bearbeta eller förmedla berörda uppgifter i andra syften än att slutföra din beställning, samt slutgiltigt inställa vidare utskick av annonsmaterial, inklusive vår katalog, till dig.


4. Närvaro på nätet och webbsiteoptimering (med cookies) inklusive samtycke

Kort sammanfattning

I egenskap av operatör av www.bonprix.se samlar bonprix in uppgifter om användarnas beteende på www.bonprix.se (spårningsuppgifter). Här ingår bland annat vilka enskilda undersidor (artikeldetaljsidor) som har öppnats. För detta ändamål kan bonprix och/eller bonprix partner bland annat placera cookies i den webbläsare som används av respektive användare. Insamling av spårningsuppgifter är endast tillåten om du tidigare har gett ditt samtycke till det. Du kan ge ditt samtycke genom att klicka på ”OK”-knappen i ”cookiebannern” som visas på www.bonprix.se. Det är dock inte nödvändigt med samtycke för behandling av spårningsuppgifter som krävs för att kunna driva webbplatsen www.bonprix.se. Detta inkluderar till exempel placering av cookies för visning av kundvagnen. Informationen om ditt användningsbeteende kan användas av bonprix bland annat för att visa dig intressanta erbjudanden på www.bonprix.se eller för att annonsera för dig på andra webbplatser med hjälp av personligt innehåll (till exempel retargeting). Om personuppgifter om ditt användningsbeteende på www.bonprix.se också kan användas av andra leverantörer, till exempel i syfte att ”berika egen information”, sker sådan användning endast om du har samtyckt till det i förväg. I dessa fall sker den fortsatta behandlingen av de uppgifter som samlas in på bonprix.se regelbundet på leverantörernas eget ansvar. Leverantörerna kan komma att överföra uppgifterna till USA som en del av den fortsatta behandlingen. EG-domstolen har slagit fast att USA är ett land med otillräcklig dataskyddsnivå. I detta sammanhang finns det en särskild risk för att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska institutioner/myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte, utan att du får en lämplig rättslig prövning av detta. Spårningsuppgifter som samlas in och lagras av bonprix behandlas uteslutande i pseudonymiserad form av bonprix. Detta förhindrar att uppgifterna förknippas med din person. Om du vill radera enskilda cookies i din webbläsare eller ta reda på vilka tjänsteleverantörer som har ställt in cookies i din webbläsare kan du göra detta med hjälp av en ”preferenshanterare”. En sådan finns till exempel på www.youronlinechoices.com. Dessutom har du möjlighet att ställa in din webbläsare så att den förhindrar att cookies placeras eller bara tillåter att vissa typer av cookies placeras. Närmare information om möjligheten att ändra inställningarna för vanliga webbläsartyper (inklusive Google Chrome och Firefox) hittar du under avsnitt 4.2. den här informationen om dataskydd.


4.1. Cookies – Allmän information och krav på samtycke

På den här webbplatsen används cookies. Cookies är små textfiler som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras på din slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smarttelefon eller liknande). I cookiens lagras information som är relaterad till den specifika slutenhet som används. Detta innebär dock inte att vi omedelbart får kännedom om din identitet. En del av de cookies som vi använder raderas från din hårddisk när webbläsarsessionen avslutas (så kallade sessionscookies). På så sätt kan vi till exempel erbjuda dig en sidövergripande visning av kundvagnen där du kan se hur många varor du för närvarande har i din varukorg, samt ditt nuvarande inköpsvärde. Andra cookies förblir på datorn och gör det möjligt för oss att känna igen din dator vid ditt nästa besök (så kallade beständiga eller sessionsövergripande cookies). Dessa cookies används bland annat för att göra vårt utbud mer attraktivt för dig. Det är exempelvis möjligt att du tack vare dessa filer ser information på webbplatsen som är särskilt anpassad till dina intressen.


Lagring av information på slutenheter (datorer, mobiltelefoner, surfplattor etc.) - till exempel genom att placera cookies - och hämtning av information från slutenheter (spårning) är enligt rättsliga krav i allmänhet endast tillåten om du har gett ditt samtycke i förväg. Det är dock inte nödvändigt med samtycke i den mån sådan lagring/hämtning krävs för att kunna driva webbplatsen. En nödvändighet föreligger till exempel när det gäller att säkerställa följande funktioner/uppnå följande syften:

 

 • visa kundvagnen,
 • visa anteckningsblocket,
 • möjliggöra och upprätthålla inloggning,
 • upprätthålla systemets säkerhet
 • möjliggöra fakturering av partner.


När det gäller uppgiftsbehandling som är nödvändig för driften av webbplatsen har du ingen rätt att invända.

Du kan använda webbplatsen bonprix.se utan att uppgifter hämtas från eller lagras på din slutenhet, i syften som inte är nödvändiga för att kunna erbjuda webbplatsen. Därför aktiveras endast en ”grundläggande” spårning när du använder den här webbplatsen - såvida du inte ger oss ytterligare samtycke.


4.2. Interventionsmöjligheter/webbläsarinställningar

Du kan givetvis ställa in webbläsaren så att våra cookies i fortsättningen inte lagras på hårddisken eller så att redan lagrade cookies raderas. Gör så här:

I Internet Explorer:

 1. Välj punkten ”Internetalternativ” i menyn ”Extra”.
 2. Klicka på fliken ”Dataskydd”.
 3. Nu kan du välja internetzonens säkerhetsinställningar. Här ställer du in vilka cookies som eventuellt ska godkännas eller avvisas.
 4. Du bekräftar inställningen med ”OK”.


I Firefox:

 1. Välj punkten Inställningar i menyn ”Extra”.
 2. Klicka på ”Dataskydd”.
 3. Välj sedan i rullmenyn posten ”skapa enligt användardefinierade inställningar”.
 4. Nu kan du ställa in om cookies ska accepteras, hur länge dessa cookies ska lagras och ange undantag, på vilka webbplatser du vill alltid resp. aldrig tillåta att cookies används.
 5. Du bekräftar inställningen med ”OK”.


I Google Chrome:

 1. Klicka på Chrome-menyn i webbläsarens symbolfält.
 2. Välj nu ”Inställningar”.
 3. Klicka på ”Visa utökade inställningar”.
 4. Klicka på ”Innehållsinställningar” under ”Dataskydd”.
 5. Under ”Cookies” kan du göra följande inställningar gällande cookies:
 • Radera cookies
 • Blockera cookies som standard
 • Tillåta cookies som standard
 • Radera cookies och webbplatsuppgifter som standard när webbläsaren stängs
 • Tillåta undantag för cookies på vissa webbplatser eller i vissa domäner.


I Safari:

 1. Gå till ”Inställningar” och välj ”Safari”
 2. Under ämnet ”Dataskydd och säkerhet” hittar du valmöjligheten ”Blockera alltid” under punkten ”Blockera cookies”.


Om du vill radera enskilda cookies i din webbläsare eller ta reda på vilka tjänsteleverantörer som har ställt in cookies i din webbläsare kan du göra detta med hjälp av en ”preferenshanterare”. En sådan finns till exempel här.


4.3. Samtyckeshantering

För att hantera dina inställningar och dokumentera samtycken från användare av våra tjänster använder vi ett så kallat Consent-Management-Tool (”sekretesscenter”). Sekretesscentret används bland annat för att lagra cookie-inställningar för hela webbplatsen. Via sekretesscentret lagrar vi information om vilka kategorier av cookies som används på webbplatsen och om användarna har gett eller återkallat sitt samtycke till användningen av varje kategori. Detta gör det möjligt för oss att förhindra att cookies från varje kategori placeras i användarens webbläsare om inte samtycke ges för enskilda kategorier. Samtycken som dokumenteras på detta sätt via vårt sekretesscenter har en giltighetstid på ett år.

4.4. Samtycke till användning av enskilda onlinetjänster/insamling av spårningsuppgifter 

Som redan klargjorts i fråga om cookies (avsnitt 4.1.) samlar vi delvis på grundval av ditt samtycke in och behandlar uppgifter som samlats in i samband med användningen av cookies. Du ger detta samtycke genom att klicka på knappen ”Ok” på bannern som visas i vår webbutik och som länkar till denna samtyckestext. Genom att göra detta samtycker du till att bonprix lagrar data på din slutenhet (till exempel genom att placera cookies) eller hämtar data från din slutenhet. Genom att klicka på knappen ”OK” samtycker du dessutom till användningen av vissa annonsfunktioner från tredje part, vars användning i sig är föremål för samtycke. Här kan du också trycka på ”Inställningar” i bannern och hantera dina samtyckespreferenser. Du kan när som helst ändra ditt samtycke och dina preferenser i vårt sekretesscenter. Där skiljs mellan ”nödvändiga cookies”, ”analytiska cookies”, ”personliga cookies” och ”marknadsföringscookies”. Uppgiftsbehandlingen som sker i samband med dessa annonsfunktioner beskrivs nedan (avsnitt 4.4.1. till 4.4.11 i den här sekretesspolicyn).

All databehandling som omfattas av det samtycke som du ger genom att klicka på ”OK”-knappen tjänar samma syfte, nämligen ”annonsering”.
Återkalla alla samtycken
Du kan återkalla alla samtycken som du har gett genom att klicka på ”Ok”-knappen i bannern i sekretesscenter genom att klicka på motsvarande knapp.

4.4.1. Tekniskt nödvändiga/obligatoriska cookies (inget samtycke krävs)

Detta är tekniska cookies som är nödvändiga för att vår webbplats och alla dess funktioner ska fungera korrekt. De används bland annat för att lagra produkterna i din kundvagn, visa produkterna i din önskelista, kontrollera filtren och köpprocessen, integrera säkerhetsfunktioner, aktivera fakturering eller spara dina sekretessinställningar. Ditt samtycke krävs inte för användning av absolut nödvändiga cookies på vår webbplats. Därför kan enskilda tekniska cookies inte avaktiveras eller aktiveras individuellt.

4.4.1.1. Adjust

När du använder appen använder bonprix analysmetoden ”Adjust” från Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin. Adjust samlar in installationsdata (till exempel om användaren förmåddes att installera appen via annonsering och via vilken appbutik appen installerades) och uppgifter om användningsbeteende i appen. Adjust använder bland annat IDFAs (iOS) eller Google Play Services ID samt pseudonymiserade (hashade) IP-adresser och Mac-adresser för detta ändamål. Uppgifterna överförs till Adjust-servrar där de lagras och utvärderas. Resultaten återkopplas till oss. De insamlade uppgifterna används uteslutande för att mäta hur framgångsrik annonseringen är, för fakturering av annonseringen och för att förebygga bedrägerier. I princip har vi ett berättigat intresse av att genomföra sådan insamling och behandling för dessa ändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.


Mer information finns på https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/ und https://www.adjust.com.


Du kan invända mot den databehandling som beskrivs här

4.4.1.2. Google reCaptcha Enterprise

För att ytterligare skydda dina uppgifter använder vi också reCAPTCHA Enterprise-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") på den här webbplatsen. Denna funktion används främst för att skilja mellan om en människa försöker logga in eller om maskinell och automatiserad behandling äger rum och skyddar därmed till exempel mot så kallade brute force-attacker. Tjänsten omfattar överföringen av IP-adressen och, i förekommande fall, ytterligare uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA till Google och utförs i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa individuellt ansvar på Internet och förhindra missbruk och skräppost.

Inom ramen för användningen av Google reCAPTCHA kan det också ske en överföring av personuppgifter till Google LLC:s servrar i USA; i Enterprise-versionen iakttas motsvarande rättsliga rambestämmelser för all överföring. Vi har valt den här versionen eftersom den erbjuder den högsta skyddsnivån för oss och dig, men också den största rättssäkerheten.

Mer information om Google reCAPTCHA Enterprise och Googles sekretesspolicy finns på följande webbplats: https://policies.google.com/privacy?hl=se

4.4.2. Samtycke för analytiska cookies

Med analytiska cookies kan vi mäta prestandan på vår webbplats och våra annonskampanjer. Med deras hjälp kan vi fastställa antalet besök och varifrån besöken på vår webbplats kommer. Vi behandlar de insamlade uppgifterna i aggregerad form, så att det inte är möjligt att dra slutsatser om en specifik användare av webbplatsen. Om du inaktiverar användningen av analytiska cookies kan vi inte analysera prestandan på vår webbplats och optimera den för ditt besök.

4.4.2.1. Samtycke för Google Analytics

För behovsbaserad utformning och löpande optimering av bonprix.de och som underlag för våra marknadsföringsaktiviteter behandlas data av Google Analytics på grundval av ditt samtycke. Google Analytics är en webbanalystjänst från Google Irlands Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies” (textfiler) som lagras på datorn för att din användning av webbplatsen ska kunna analyseras. Bearbetningen av uppgifterna efter att de har överförts av bonprix till Google Ireland Limited ska utföras av Google som den enda dataskyddsansvarige. I detta sammanhang kan Google Ireland Limited som enda personuppgiftsansvarig lagra uppgifter om dig i USA. EU-domstolen har när det gäller USA slagit fast att det är ett land med en otillräcklig nivå av dataskydd. I detta sammanhang finns det en särskild risk att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska institutioner/myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, utan att du ges ett adekvat rättsligt gottgörelse mot detta.


Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke).


Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av Google Analytics i vårt sekretesscenter genom att avmarkera kategorin ”Analytiska cookies”.

4.4.2.2. Samtycke för Google Firebase Analytics

När du använder appen använder vi analystekniken Google Analytics for Firebase från Google Ireland Limited, Gordon House , Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google Firebase/Firebase Analytics").


Google Firebase innehåller olika funktioner som gör att vi kan analysera våra app-funktioner pseudonymt och analysera våra kunders beteende i appen. På så sätt kan vi till exempel upptäcka och analysera appkrascher, men också utvärdera dina skärmvisningar, knapptryckningar, köp i appen eller effektiviteten av annonseringsåtgärder och därmed stödja vår apputveckling och styra marknadsföring i appen. Vi kan också fastställa vilka funktioner i vår app som används ofta eller sällan. För dessa ändamål lagrar Google Firebase bland annat anonymiserade kraschrapporter (t.ex. om appens tillstånd vid kraschen, installations-UUID, kraschspårning, mobiltelefonens tillverkare och operativsystem, senaste loggmeddelanden), antalet sessioner och deras varaktighet, operativsystem, enhetsmodeller, region och klickhändelser. En detaljerad översikt över de uppgifter som samlas in av Google Firebase finns på: https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=se.
Användningen av Google Firebase Analytics kräver att dina personuppgifter skickas till GoogleGoogle Ireland Limited Sådan vidare behandling av uppgifterna samt behandlingen av uppgifterna efter att de överförts av oss till Google utförs av Google som enda registeransvarig. I den mån Google Ireland Limited behandlar dina uppgifter som ensam personuppgiftsansvarig är det möjligt att Google Ireland Limited överför dina uppgifter till USA. EG-domstolen har slagit fast att USA är ett land med otillräcklig dataskyddsnivå. I detta sammanhang finns det en särskild risk för att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska institutioner/myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du får en lämplig rättslig prövning av detta. Google Firebase används för att optimera appen och förbättra våra erbjudanden.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 a i DSGVO (samtycke).


Du hittar mer information om Google Firebase och Googles sekretesspolicy här. Här kan du också hävda dina rättigheter som registrerad (t.ex. rätten till radering) när det gäller de uppgifter som Google behandlar i egenskap av registeransvarig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av Google Firebase i vårt sekretesscenter genom att avmarkera kategorin "Analytiska cookies".

4.4.2.3. Samtycke för Hurra Analytics

På den här webbplatsen används teknik från Hurra Communications GmbH (www.hurra.com) till att samla in och lagra uppgifter om ditt användningsbeteende på vår webbplats i optimerings- och marknadsföringssyften. Dessa uppgifter används till att analysera besökarnas beteende samt till att skapa pseudonymiserade användningsprofiler. I detta syfte placeras cookies ut så att en webbläsare ska kunna identifieras vid ett nytt besök. De användningsprofiler som samlas in via teknik från hurra.com sammanförs dock inte utan besökarens uttryckliga medgivande med personuppgifter om innehavaren av pseudonymen. Besökarnas IP-adresser förkortas innan de lagras, vilket medför att personkoppling och sammanföring med användningsprofiler och IP-adresser inte längre kan göras. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av Hurra Analytics i vårt sekretesscenter genom att avmarkera kategorin ”Analytiska cookies”.

4.4.3. Samtycken för cookies för användaranpassning

Vi använder också spårningsdata för att anpassa vår butik till kundernas behov och intressen och för att ge dig en speciell shoppingupplevelse. Genom att använda personliga cookies kan vi förhindra att du får oönskad information, till exempel olämpliga produktrekommendationer eller förmånserbjudanden som inte kan användas. Användningen av personliga cookies gör det dessutom möjligt för oss att erbjuda dig ytterligare funktioner, till exempel produktrekommendationer som är skräddarsydda för dina behov.

4.4.3.1. bonprix egen webbspårning/retargeting

bonprix har utvecklat en egen webbspårningsteknik. Uppgifter om ditt användarbeteende på bonprix.se (spårningsuppgifter) som samlas in med hjälp av denna teknik på grundval av ett givet samtycke behandlas av bonprix för olika ändamål. Dessa syften omfattar, men är inte begränsade till, följande: Prestandaövervakning, A-B-testning, styrning av produktrekommendationer på bonprix.se och i våra nzhetsbrev, styrning av individualiserade annonser på webbplatser från tredje part (till exempel retargeting), stöd för bedrägeribekämpning. Uppgifter som samlas in med bonprix egen webbspårningsteknik behandlas uteslutande pseudonymiserat eller med hjälp av en pseudonym. Detta innebär att det inte är möjligt att koppla uppgifterna direkt till din person utan att använda separat lagrad information.


Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke).


Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i vårt sekretesscenter genom att avmarkera kategorin ”Personliga cookies”.

4.4.4. Samtycken för cookies för marknadsföringsändamål

Vi eller våra partner använder annonscookies för att visa dig relevant innehåll eller annonser på både våra och tredje parts webbplatser. På så sätt kan så kallade pseudonyma profiler bildas på grundval av dina intressen. Din person kan vanligtvis inte identifieras direkt med hjälp av denna information, eftersom endast pseudonymiserad information används. Om du inte tillåter dessa cookies får du mindre relevant innehåll och annonser som är anpassad till dina intressen.

4.4.4.1. Samtycke för Google Ads/Remarketing/Google Shopping

På vår webbplats används tjänsten Google Ads, Google Remarketing och Google Shopping. Google Ads är ett onlineannonsprogram som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Därvid använder vi remarketing-funktionen inom tjänsten Google Ad. Med Remarketing-funktionen kan vi visa dig annonser baserade på dina intressen på andra webbplatser inom Googles annonsnätverk. För detta ändamål analyseras ditt surfbeteende på vår webbplats, till exempel vilka erbjudanden du har tittat på. Detta gör det möjligt för oss att visa dig individualiserade annonser i sökmotorn Google, så kallade ”Google-annonser”, och även på andra webbplatser efter ditt besök på vår webbplats. För detta ändamål sparar Google en cookie i din webbläsare när du besöker Googles tjänster eller webbplatser i Googles annonsnätverk. Dina besök registreras genom denna cookie. Cookien används för att unikt identifiera din webbläsare och inte för att identifiera dig personligen. Sådan ytterligare behandling av uppgifterna, samt behandlingen av uppgifterna efter att de har överförts av oss till Google, utförs av Google i egenskap av enda personuppgiftsansvarig. I den mån Google Ireland Limited behandlar dina uppgifter som ensam personuppgiftsansvarig är det möjligt att dina uppgifter överförs till USA av Google Ireland Limited. EG-domstolen har slagit fast att USA är ett land med otillräcklig dataskyddsnivå. I detta sammanhang finns det en särskild risk för att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska institutioner/myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte, utan att du får en lämplig rättslig prövning av detta.

Den rättsliga grunden för den här uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 a) och 7 i den allmänna dataskyddsförordningen (Samtycke).


Närmare information om Google Remarketing samt Googles sekretesspolicy finns här. Här kan du också hävda dina rättigheter som registrerad person (till exempel rätten till radering) när det gäller de uppgifter som Google behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av Google genom att avmarkera kategorin ”Marketing Cookies” i vårt sekretesscenter. Här kan du också ändra inställningar som du har gjort.

4.4.4.2. Samtycke för Google DV360

På den här webbplatsen används onlinemarknadsföringsverktyget Google Marketing Platform - Display & Video 360 (nedan kallat ”DV360”), ett onlinemarknadsföringsverktyg från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (”Google”). DV360 använder bland annat cookies, små textfiler som lagras på din slutenhet. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare. DV360 kan också använda cookie-ID:n för att spåra konverteringar relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när du ser en DV360-annons på en webbplats och senare besöker annonsörens webbplats och gör ett köp med samma webbläsare. Genom användningen av DV360 upprättar din webbläsare automatiskt en direkt förbindelse med Googles server och överför information om att en motsvarande del av vår webbplats har anropats i din webbläsare, eller att du har klickat på en annons från oss. Google skickar den information som ges av cookies till en server i USA, där den utvärderas och lagras. Om du har ett användarkonto och är registrerad hos Google kan Google dessutom associera besöket med ditt användarkonto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte är inloggad är det möjligt att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress.

Vi använder DV360 för marknadsförings- och optimeringsändamål, i synnerhet för att visa annonser som är relevanta och intressanta för dig, förbättra rapporter om kampanjresultat eller förhindra att du ser samma annonser mer än en gång.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke).


Om du inte vill att spårningsdata ska samlas in för ovannämnda ändamål kan du förhindra det genom att avmarkera kategorin ”Marketing Cookies” i vårt sekretesscenter. Här kan du också ändra inställningar som du har gjort.

4.4.4.3. Samtycke för Meta Retargeting (Website-Custom-Audience)

Vår webbplats använder reklamtjänster av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland (“Meta”). Genom att använda dessa cookies, device identifiers eller liknande teknologier samlas det information om användningen av den här webbplatsen / appen (t.ex. information om artiklar du tittade på) från bonprix och Meta i gemensamt ansvar och förs över till Meta.

På den här webbplatsen har en pixel från Meta Platforms Ireland Limited integrerats (Website-Custom-Audience-Pixel), vilket gör det möjligt för Meta att lagra en cookie i din webbläsare och därmed överföra spårningsdata från webbläsaren. När du använder appen bestämmer bonprix enhets-ID för din device och överför spårningsdata till Meta på grundval av detta. Dessutom delar vi information med Meta angående dina senaste beställningar (konverteringar). Dessutom överför vi din e-postadress lagrad på kundkontot som ett hashvärde till Meta, förutsatt att vi känner igen dig när du är inloggad och du ger ditt samtycke till denna dataöverföring via bannerlösningen som används på denna webbplats/ app. E-postadressens hashvärde används av Meta uteslutande för att känna igen webbplatsbesökare i samband med visning av personliga annonser. Detsamma gäller överföringen/användningen av din IP-adress.


Denna information kan kopplas till din person med hjälp av ytterligare information som Meta Platforms Ireland Limited har lagrat om dig, till exempel på grund av att du har ett konto på det sociala nätverket ”Facebook” eller ”Instagram”. Utifrån den information som samlas in via pixeln kan du komma att se intresserelaterade annonser om våra erbjudanden på ditt Facebook- eller Instagram-konto (retargeting). Den information som samlas in via meta kan också aggregeras av Meta, och den aggregerade informationen kan användas av Meta för dess egna webbändamål och för tredje parts annonseringsändamål. Meta Platforms Ireland Limited kan till exempel härleda vissa intressen från ditt surfbeteende på den här webbplatsen och även använda den här informationen för att marknadsföra erbjudanden från tredje part. Meta kan även kombinera informationen som samlas in med annan information som Meta har samlat in om dig via andra webbplatser och/eller i samband med användningen av det sociala nätverket "Facebook" eller "Instagram", så att Meta sparar en profil om dig kan vara. Denna profil kan användas av Meta i reklamsyfte. Meta Platforms Ireland Limited är ensamt ansvarig för den permanenta lagringen och vidarebearbetningen av data som överförs till Meta. I detta sammanhang kan Meta Platforms Ireland Limited, som ensam personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen, överföra data om dig till USA. EG-domstolen har slagit fast att USA är ett land med otillräcklig dataskyddsnivå. I detta sammanhang finns det en särskild risk för att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska institutioner/myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte, utan att du får en lämplig rättslig prövning av detta. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke).


Du hittar mer information om Meta Platforms Ireland Limiteds uppgiftsskydd här. Här har du också möjlighet att hävda dina rättigheter som registrerad (till exempel rätten till radering) gentemot Meta Platforms Ireland Limited.


Du kan återkalla ditt samtycke till överföring av uppgifter till Meta Platforms Ireland Limited via pixeln och liknande tekniker på den här webbplatsen genom att avmarkera kategorin ”Marketing Cookies" i vårt sekretesscenter eller genom att vägra ge ditt samtycke till användningen av Meta Retargeting. Här kan du också ändra inställningar som du har gjort. Generellt sett har din mobila enhet (mobiltelefon, surfplatta) en funktion som du kan välja för eller emot vissa typer av personlig reklam när du använder appar. Du hittar detaljerad information om alternativen för att ingripa i spårning i förklaringarna under punkt 4.2 i denna dataskyddsförklaring.

4.4.4.4. Samtycke för Pinterest Retargeting (Pinterest Tag)

På den här webbplatsen har en pixel (Pinterest-tagg) från Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland) integrerats. Via denna pixel insamlas information om användningen av webbplatsen (till exempel information om artiklar du har tittat på) av Pinterest Europe Limited och oss och överförs till Pinterest Europe Limited. Ansvaret för den fortsatta behandlingen av de uppgifter som överförts till Pinterest Europe Limited ligger enligt dataskyddslagstiftningen endast hos Pinterest Europe Limited. Den här informationen som har överförts till Pinterest Europe Limited kan kopplas till din person med hjälp av ytterligare information som Pinterest Europe har lagrat om dig, till exempel på grund av att du har ett konto på det sociala nätverket ”Pinterest”. Utifrån den information som samlas in via pixeln kan du komma att se intresserelaterade annonser om våra erbjudanden på ditt Pinterest-konto (retargeting). Den information som samlas in via pixeln kan också aggregeras av Pinterest Europe Limited, och den aggregerade informationen kan användas av Pinterest Europe Limited för dess egna webbändamål och för tredje parts annonsändamål. Pinterest Europe Limited kan till exempel härleda vissa intressen från ditt surfbeteende på den här webbplatsen och även använda den här informationen för att marknadsföra erbjudanden från tredje part. Pinterest Europe Limited kan dessutom kombinera den information som samlas in via pixeln med annan information som Pinterest Europe Limited har samlat in om dig via andra webbplatser och/eller i samband med din användning av det sociala nätverket ”Pinterest”, så att en profil om dig kan lagras hos Pinterest Europe Limited. Denna profil kan användas i annonseringssyfte. I den mån Pinterest Europe Limited behandlar dina uppgifter som ensam personuppgiftsansvarig är det möjligt att dina uppgifter överförs till USA av Pinterest Europe Limited. EG-domstolen har slagit fast att USA är ett land med otillräcklig dataskyddsnivå. I detta sammanhang finns det en särskild risk för att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska institutioner/myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte, utan att du får en lämplig rättslig prövning av detta. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Du hittar mer information om Pinterest Europe Limiteds uppgiftsskydd här. Här kan du också hävda dina rättigheter som registrerad person (till exempel rätten till radering) när det gäller de uppgifter som Pinterest Europe Limited behandlar om dig i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Du kan återkalla ditt samtycke till överföring av uppgifter till Pinterest Europe Ltd via pixeln på den här webbplatsen genom att avmarkera kategorin Marketing Cookies i vårt sekretesscenter. Här kan du också ändra inställningar som du har gjort.

 

4.4.4.5. Samtycke för Microsoft Advertising

Vår webbplats använder tjänsten Microsoft Advertising. Microsoft Advertising är ett onlineannonseringsprogram från Microsoft Ireland Operations Limited. (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521). (“Microsoft”). Vi använder Universal Event Tracking (UET) inom Microsoft Advertising-tjänsten för att samla in och lagra data på den här webbplatsen för marknadsförings- och optimeringsändamål. För detta ändamål analyseras ditt surfbeteende på vår webbplats, till exempel vilka erbjudanden du har tittat på. För detta ändamål sparar Microsoft en cookie i din webbläsare. Dina besök registreras genom denna cookie. Cookien används för att unikt identifiera din webbläsare och inte för att identifiera dig personligen. I den mån Microsoft behandlar dina uppgifter som ensam personuppgiftsansvarig är det möjligt att dina uppgifter överförs till USA av Microsoft. EG-domstolen har slagit fast att USA är ett land med otillräcklig dataskyddsnivå. I detta sammanhang finns det en särskild risk för att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska institutioner/myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte, utan att du får en lämplig rättslig prövning av detta. Den rättsliga grunden för den nämnda uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke).

Mer information Microsofts sekretesspolicy finns här. Här kan du också hävda de rättigheter som du har gentemot Microsoft (till exempel rätten till radering).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till uppgiftsbehandling genom Microsoft Advertising genom att avmarkera kategorin ”Marketing Cookies” i vårt sekretesscenter. Här kan du också ändra inställningar som du har gjort.

4.4.4.6. Samtycke för Criteo Retargeting-tekniker

På den här webbplatsen är retargeting-tekniken från Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, integrerad. Med hjälp av den här tekniken är det möjligt att visa dig annonser på webbplatser från tredje part (så kallade utgivarwebbplatser) för produkter som du har tittat på den här webbplatsen. Criteo samlar in information om dina användningsmönster på den här webbplatsen genom att använda spårningscookies och liknande tekniker som placeras i din webbläsare och genom att använda annons-ID:n i miljöer som inte stöder cookies – till exempel appar. Dessa tekniker gör det möjligt för Criteo att analysera trender och identifiera enskilda användares intressen när det gäller webbplatser och appar. Criteo använder dessa tekniker för att förse besökare på sina partners webbplatser och appar med kännetecken. Användare som taggas av Criteo får ett tekniskt ID. Criteo samlar aldrig in personligt identifierbar information, till exempel namn eller adresser. Criteo analyserar endast de produkter som visats, eller sökbeteendet och de sidor som besökts på webbplatsen för den partner för vilken Criteo levererar annonser. För att kunna leverera personliga annonser till dig och ge dig en smidig onlineupplevelse kan Criteo synkronisera ID:n för de olika webbläsare som du använder. (”ID-synkronisering”) Tack vare sin ID-synkroniseringsteknik kan Criteo alltid – oavsett vilken webbläsare eller enhet som används – erbjuda dig de mest relevanta annonserna utan att behöva samla in och behandla personuppgifter som namn eller adresser. För detta ändamål använder Criteo exakta länkningsmetoder baserade på de tekniska data som samlas in av den Criteo-teknik som används – till exempel ID:n för våra annonspartner eller krypterade e-postadresser som dessa partner skickar vidare till Criteo. Du hittar mer information om uppgiftsskydd genom Criteo här.


Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke).


Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till Criteos uppgiftsbehandling genom att avmarkera kategorin ”Marknadsföringscookies” i vårt sekretesscenter. Här kan du också ändra inställningar som du har gjort.

 

4.4.4.7. Samtycke för RTB House

På vår webbplats använder vi retargetin-tekniken från RTB House GmbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlin. Denna teknik gör det möjligt för oss att använda pixlar och cookies för att visa dig ytterligare innehåll på vår webbplats eller på webbplatser från tredje part som också kan vara av intresse för dig (retargeting). Cookies används i detta sammanhang. De rekommendationer som RTB House integrerar bestäms på grundval av det innehåll som du tidigare har tittat på. Innehållet kontrolleras tekniskt och levereras automatiskt av RTB House. Visningen sker på pseudonym basis.
Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats, såsom typ/version av webbläsare, använt operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan), tidpunkt för serverförfrågan överförs till RTB House server och lagras där.
Ytterligare information om RTB House:s dataskydd finns här: https://www.rtbhouse.com/privacy/.
Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 a i DSGVO. Vi använder de cookies som krävs för denna tjänst (så kallade marknadsföringscookies) endast med ditt samtycke.
Du kan generellt sett när som helst motsätta dig ditt samtycke till RTB House behandling av uppgifter genom användning av pixeln på denna webbplats via fältet "Opt Out" i RTB House sekretesspolicy eller genom att välja bort kategorin "Marketing Cookies" i vårt sekretesscenter. Du kan också ändra dina inställningar här.

4.4.4.8. Annonsmarknadsföring

På den här webbplatsen samlar vi in information om ditt surfbeteende om du ger oss ditt samtycke. Denna information kan kombineras med information om ditt surfbeteende på andra webbplatser (spårningsdata).
Som redan beskrivits samlats uppgifter om dig dessutom in på denna webbplats, i den mån du skapar ett kundkonto och/eller köper varor via denna webbplats. Sedan samlas uppgifterna in i samband med fullgörande av avtal som ingås via denna webbplats (kundkonto/avtal- och behandlingsuppgifter). Dessa uppgifter kan kombineras med spårningsuppgifter och andra uppgifter om kundkonton/avtal/fullgörande.
Spårningsuppgifter samt uppgifter om kundkonton/avtal/fullgörande lagras anonymt hos en oberoende dataförvaltare. Personuppgifter som namn, e-postadress, födelsedatum etc. överförs inte under några omständigheter. Dataförvaltaren skapar information om dina preferenser (till exempel modeintressen) på grundval av de anonymiserade uppgifter som mottagits. Ingen information om särskilt känsliga uppgifter (till exempel politiska åsikter, hälsotillstånd) samlas in och inga sådana känsliga uppgifter används för att skapa preferenser. Denna information om dina preferenser kan användas av följande företag:

 • OS Data Solutions GmbH & Co KG,
 • Otto Group Media GmbH,
 • Ströer SSP GmbH,

för att göra det möjligt för tredje parter (annonsörer) att visa anpassade annonser för dig på webbplatser från tredje parter (så kallade ”utgivare”). I detta fall förs uppgifterna inte vidare till annonsörer eller webbplatsoperatörer (utgivare). I den mån informationen om preferenser lagras av OS Data Solutions GmbH & Co KG, Otto Group Media GmbH och Ströer SSP GmbH i teknisk infrastruktur har de ovannämnda företagen exklusiv kontroll över sådan information. Informationen om preferenserna vidarebefordras inte till tredje part. Varken de ovannämnda företagen eller operatörerna av den tekniska infrastrukturen har möjlighet att direkt förknippa vissa preferenser med din person. Dessutom måste som minst 20 personer för vilka information om preferenser lagras av ovannämnda företag ha samma preferenser (K-anonymitet). Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke).
Du kan återkalla ditt samtycke till insamling av spårningsdata på alla webbplatser genom att avmarkera kategorin ”Marknadsföringscookies” i vårt sekretesscenter. Här kan du också ändra inställningar som du har gjort.
Om du generellt sett inte vill att information om dina preferenser som redan har samlats in i det nämnda sammanhanget ska användas för angivna annonseringsändamål kan du göra det genom att använda invändningstjänsten hos tjänsteleverantören ”The Adex” här.

4.4.4.9. Samtycke för Outbrain

På grundval av ditt samtycke använder den här webbplatsen den helt automatiserade rekommendationstekniken från leverantören Outbrain Inc. (”Outbrain”, 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Outbrain Inc. (”Outbrain”, 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Detta gör det möjligt att rikta annonser till internetanvändare som redan är intresserade av våra erbjudanden på våra partners sidor, eller samla in uppgifter om dem och visa annonser som är anpassad för dina individuella intressen (så kallad användningsbaserade annonser). Tekniken bygger på en cookie-baserad analys av användarnas beteende. För att kunna visa användningsbaserade annonser samlar Outbrain in information om webbplatsbesökarnas användningsbeteende (s.k. användningsdata), med hjälp av cookies på alla webbplatser i Outbrains partnernätverk, och kombinerar dessa med en slumpmässig identifierare (s.k. cookie-ID) som tilldelas av Outbrain för att bilda pseudonyma användningsprofiler. Dessa annonser visas endast på Outbrain-annonsutrymmen – antingen inom Outbrain Engage eller Outbrain Extended Network.

Den rättsliga grunden för den här uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (Samtycke). Om du inte vill att spårningsdata ska samlas in för ovannämnda ändamål kan du förhindra det genom att avmarkera kategorin Marknadsföringscookies i vårt sekretesscenter. Här kan du också ändra inställningar som du har gjort.

4.4.4.10. Samtycke för Adform

Med hjälp av vår teknikpartner Adform S/A (Danmark) har vi möjlighet att planera våra marknadsföringsaktiviteter i realtid och visa dig annonser på webbplatser från tredje part (så kallade utgivarwebbplatser). Adform gör detta genom att använda cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, förbättra rapporter om kampanjresultat eller förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Criteo samlar in information om dina användningsmönster på den här webbplatsen genom att använda spårningscookies och liknande tekniker som placeras i din webbläsare och genom att använda annons-ID:n i miljöer som inte stöder cookies – till exempel appar. Dessa tekniker gör det möjligt för Adform att analysera trender och identifiera enskilda användares intressen när det gäller webbplatser och appar. Dessutom kan Adform använda cookie-ID:n för att registrera så kallade konverteringar relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en Adform-annons och senare besöker annonsörens webbplats och gör ett köp med samma webbläsare. Genom integrering av Adform-cookies får Adform information om att du har åtkomst till den relevanta delen av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. De Adform-cookies vi använder gör dessutom att vi får en bild av om du vidtar vissa åtgärder (till exempel gör ett köp) på vår webbplats efter att ha sett eller klickat på en av våra annonser på en annan plattform via Adform (konverteringsspårning). Adform-cookies innehåller ingen personlig information som e-postadresser, namn eller adresser. Adform använder-sin spårningsteknik för att förse besökare på sina partners webbplatser och appar med kännetecken. Användare som taggas av Adform får ett tekniskt ID (så kallat cookie-ID). Adform analyserar endast de produkter som visats, eller användarbeteendet och de sidor som besökts på webbplatsen för den partner för vilken Adform levererar annonser.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke).


Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till Adforms databehandling genom att avmarkera kategorin ”Marknadsföringscookies” i vårt sekretesscenter. Här kan du också ändra inställningar som du har gjort.

4.4.4.11. Samtycke för Adjust

Endast när du använder appen använder vi användningsutvärderings- och analysmetoden ”Adjust” från Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlin. Adjust samlar in uppgifter om interaktion med vårt annonsmaterial samt installations- och händelsedata för appen och tillhandahåller dem som pseudonymiserade utvärderingar. Vi använder den här informationen för att mäta hur effektiva våra marknadsföringskampanjer för appen är, för egna marknadsundersökningar och för att optimera appen. För dessa utvärderingar använder Adjust ditt IDFA- eller Android-ID samt din anonymiserade IP- och MAC-adress. Den insamlade informationen skickas dessutom vidare till lämpliga leverantörer för att genomföra och optimera våra annonskampanjer i appen. Du hittar information om de leverantörer som vi använder i de relevanta avsnitten i vår sekretesspolicy. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (samtycke).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av Adjust i vårt sekretesscenter genom att avmarkera kategorin ”Marknadsföringscookies”.

4.4.4.12. Samtycke för TikTok-reklam (endast appanvändning)

Vår webbplats använder TikTok-annonseringstjänsten. TikTok Advertising är ett onlineannonseringsprogram från TikTok Information Technologies UK Limited, One London Wall, London EC2Y 5EB ("TikTok"). Genom användning av cookies och liknande tekniker såsom enhetsidentifierare, samlas information om användningen av vår bonprix-app (t.ex. information om visade artiklar) in av bonprix och TikTok Information Technologies UK Limited i gemensamt ansvar och överförs till TikTok Information Technologies UK Limited. När du använder appen bestämmer bonprix-appen enhetens ID för din slutenhet och överför spårningsdata till TikTok på grundval av detta. Den fortsatta behandlingen av data som överförs till TikTok Information Technologies UK Limited är TikTok Information Technologies UK Limiteds ensamma ansvar. Denna information som överförs till TikTok kan tilldelas din person med hjälp av ytterligare information som TikTok har lagrat om dig, t.ex. på grund av ditt ägande av ett konto på det sociala nätverket "TikTok". Baserade på insamlade informationer kan du se intresserelaterade annonser på våra erbjudanden på ditt TikTok-konto (retargeting). Den insamlade informationen kan också aggregeras av TikTok och den samlade informationen kan användas av TikTok för dess egna reklamändamål och för reklamsyften för tredje part. Till exempel kan TikTok härleda vissa intressen från ditt surfbeteende på denna webbplats och kan även använda denna information för att marknadsföra tredje parts erbjudanden. TikTok kan också kombinera informationen som samlas in med annan information som TikTok har samlat in om dig via andra webbplatser och/eller i samband med din användning av det sociala nätverket "TikTok", så att en profil om dig kan lagras på TikTok. Denna profil kan användas för reklamändamål. I den utsträckning som TikTok Information Technologies UK Limited behandlar dina uppgifter som den enda personuppgiftsansvarige, finns det en möjlighet att dina uppgifter kan överföras av TikTok Information Technologies UK Limited till USA. EU-domstolen har i förhållande till USA slagit fast att det är ett land med en otillräcklig nivå av dataskydd. I detta sammanhang finns det en särskild risk att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska institutioner/myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, utan att du har ett adekvat rättsmedel mot detta.


Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1(a) DSGVO (samtycke). Du kan hitta mer information om dataskydd på TikTok här. Här kan du även hävda dina registrerade rättigheter (t.ex. rätt till radering) med avseende på de uppgifter som TikTok Information Technologies UK Limited behandlar om dig som personuppgiftsansvarig.


Du kan återkalla ditt samtycke till överföring av uppgifter till TikTok genom att avmarkera kategorin Marketing Cookies i vårt sekretesscenter. Här kan du också ändra inställningar som du har gjort.

Generellt sett har din mobila enhet (mobiltelefon, surfplatta) en funktion med vilken du kan besluta dig för eller emot vissa typer av personlig reklam när du använder appar och därmed även återkalla det samtycke du gett. Du hittar detaljerad information om alternativen för att ingripa i spårning i informationen i avsnitt 4.2 i denna dataskyddsförklaring.


5. Uppgiftsbehandling i appen

Bonprix-appen är tillgänglig via distributionsplattformar som drivs av tredje part, så kallade appbutiker (Apple App Store och Google Play Store). För att du ska kunna ladda ned kan det krävas att du registrerar dig i appbutiken i fråga och installerar appbutikens programvara. Vi har ingen kontroll över behandlingen av personuppgifter i samband med din registrering och tillhandahållandet av nedladdningar i respektive appbutik och appbutiksprogramvara. I detta avseende är operatören av respektive appbutik ensam ansvarig. Kontakta leverantören av respektive appbutik för information.

När du använder vår app upprättas en anslutning till den aktuella bonprix-butiken. Appen hämtar innehåll och tjänster därifrån, optimerar dem för visning på din enhet och gör det möjligt att använda andra funktioner.


5.1. App-rättigheter

För att kunna använda vår app fullt ut krävs vissa systembehörigheter. I början eller redan när du använder respektive funktion ber vi dig därför att medge motsvarande åtkomstbehörighet. Följande behörigheter begärs av vår app:

 • Nätverksåtkomst och nätverksanslutningar
  Nätverksåtkomst krävs eftersom vår app endast kan användas online.

 • Kamera
  För att kunna använda bildsökningen i appen krävs tillgång till kameran i din mobila enhet.

 • Fotominne
  Du kan också komma åt ditt fotominne om du vill använda en redan sparad fotofil i appen.

 • Enhetslagring
  Viss information (till exempel bokmärkesobjekt) lagras i enhetens lokala minne.

Den rättsliga grunden för den här uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 a), 6.1 b) samt 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.


5.2. Push-meddelanden

När du använder vår app kan vi komma att kontakta dig med push-meddelanden om nya kuponger, trender, försäljningar, butikskampanjer, serviceinformation och anpassade erbjudanden.
Vi registrerar när och hur ofta ett push-meddelande öppnas, både i statistiska syften och för att kunna vidareutveckla vårt utbud. Denna information registreras pseudonymiserat.
Du kan naturligtvis när som helst avregistrera dig från push-meddelanden i appens inställningar.


Den rättsliga grunden för sändning av push-meddelanden är artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen (Samtycke).


5.3. Bildsökning

Om du använder bildsökningen i vår app överförs dina tagna bilder till våra partner för att behandla sökbegäran. Dessa analyserar bilderna med avseende på produktegenskaper och omvandlar dem till en användbar sökfråga. Bildfilerna raderas omedelbart efter analysen. Den ursprungliga bildfilen sparas inte. Det är således inte möjligt att koppla informationen till dig som person.

Den rättsliga grunden för den här uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 a), 6.1 b) samt 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen


5.4. Språksökning

Om du använder språksökningen i vår app överförs dina ljudinspelningar till våra partner för att behandla sökbegäran. Dessa analyserar ljudfilerna med avseende på produktegenskaper och omvandlar dem till en användbar sökfråga. Ljudfilerna raderas omedelbart efter analysen. Den ursprungliga ljudfilen sparas inte. Det är således inte möjligt att koppla informationen till dig som person.

Den rättsliga grunden för den här uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 a), 6.1 b) samt 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.


6. Social Media Marketing och Social Plugins

Naturligtvis hittar du bonprix på fler platser än via vår webbplats. Vi sprider även riktade annonser om vårt företag via olika kanaler på sociala medier.


6.1. Social Media Marketing

I detta syfte finns vi som företag på Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube och TikTok.

Det underliggande marknadsföringssyftet ska betraktas som ett legitimt intresse i dataskyddsförordningens mening. Ansvaret för att verksamheten är förenlig med dataskyddet ska säkerställas av deras respektive leverantörer.

Syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter och respektive leverantörs fortsatta behandling och användning av uppgifterna, samt dina relaterade rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, finns i respektive leverantörs uppgiftsskyddsinformation, som vi länkar till nedan.

Facebook och Instagram (META)


Twitter


Youtube und Google+


Pinterest


TikTok


På våra sidor på sociala medier kan du dessutom kontakta oss via kommentarer och chatt samt rekommendera dina vänner olika produkter. Dessutom erbjuder vi regelbundet möjligheten att delta i våra attraktiva tävlingar. Ytterligare information kring detta tema finns under punkten ”Tävling”.

Genom att logga ut från de sociala nätverkens sidor på förhand och radera inställda cookies kan du undvika att de sociala nätverken kopplar information om ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto i respektive socialt nätverk.

Den rättsliga grunden för den här uppgiftsbehandlingen är, om inget annat anges nedan, artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.
Om inget annat anges i det följande använder vi inte uppgifter och information från dig utöver detta.


6.2. Social Plugins

Vår webbplats använder s.k. Social Plugins (”insticksprogram”) från olika sociala nätverk för att göra webbshopen mer användaranpassad. Här erbjuder vi dig möjligheten att dela våra produkter och vårt innehåll på sociala nätverk som Facebook, Pinterest och Instagram.


6.2.1. Facebook „Share“

På den här webbplatsen är insticksprogram från det sociala nätverket Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”) är integrerade. Du känner igen Facebook-insticksprogrammet genom ”f”-symbolen på vår sida.
Om du klickar på Facebook-knappen när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarkonto. Observera att vi inte får någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Facebook. Du hittar mer information i Facebooks sekretesspolicy här.


6.2.2. Pinterest „Pin-it“

På den här webbplatsen är insticksprogram från det sociala nätverket Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (”Pinterest“) integrerade. Du känner igen Pinterest-insticksprogrammet genom ”Pin it”-knappen på vår sida.

Om du klickar ”Pin it”-knappen när du är inloggad på ditt Pinterest-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Pinterest-profil. Detta gör det möjligt för Pinterest att koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarkonto. Observera att vi inte får någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Pinterest. Du hittar mer information i Pinterests sekretesspolicy här.


6.2.3. WhatsApp-Share

En WhatsApp-knapp (WhatsApp-delningsknapp) används också på den här webbplatsen. Med den här knappen kan du dela innehåll från bonprix.se via WhatsApp-applikationen på din mobiltelefon. Knappen är en hyperlänk. När knappen visas på denna webbplats överförs inga personuppgifter till WhatsApp-operatören eller andra tredje parter. När du använder WhatsApp-knappen får WhatsApp-operatören information om vilket innehåll som delas och att knappen användes på den här webbplatsen. Mer information om WhatsApp-operatörens hantering av personuppgifter finns i operatörens sekretesspolicy här.


7. Skydd av dina uppgifter i kundkontot/MyAccount

 

Kort sammanfattning

Du kan öppna ett kundkonto/MyAccount på den här webbplatsen. På det här kundkontot lagras personuppgifter om dig (bl.a. namn, adress, beställningsinformation). För att logga in på kundkontot måste du ange den e-postadress som du använde vid registreringen och det lösenord du valde. Vår lösenordspolicy kräver att du använder ett starkt lösenord. Det måste bland annat bestå av 8 siffror och får inte innehålla ditt namn. Vi har vidtagit mycket omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter som lagras hos oss. Det är dock endast möjligt att skydda dina uppgifter effektivt om du håller dina inloggningsuppgifter säkra och skyddar dem från obehörig åtkomst av tredje part. Det är vanligt att användare använder samma lösenord för olika tjänster. Det ska du alltid undvika. Dessutom förekommer det att tredje part olovligen försöker få fram inloggningsuppgifter och annan information (till exempel kreditkortsuppgifter) genom så kallade ”phishing-e-postmeddelanden”. Kontrollera noggrant att förfrågningar om att ange personuppgifter är äkta, särskilt om du får dem via e-post. Vi kontrollerar ständigt om det sker obehöriga inloggningar till kundkonton. Om vi misstänker att obehörig åtkomst har skett spärrar vi kundkontot. Dessutom kan vi informera dig om betydande ändringar i ditt kundkonto (till exempel ändring av adressuppgifter eller e-postadress) så att du kan kontrollera om ändringen är i sin ordning eller har gjorts av en obehörig tredje part.


7.1. Allmänt om kundkontot/MyAccount

För att ge dig största möjliga bekvämlighet erbjuder vi permanent lagring av personuppgifter i ett lösenordsskyddat kundkonto/användarkonto.

Det är i princip frivilligt att skapa kundkontot. Endast om du vill göra beställningar på den här webbplatsen är det obligatoriskt att öppna ett kundkonto för att avtalet ska kunna fullgöras. Om du skapar ett kundkonto baseras behandlingen av dina uppgifter som samlas in här för underhåll av kundkontot på artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen. När du har skapat ett kundkonto behöver du inte anger ytterligare uppgifter. Dessutom kan du när som helst se och ändra dina lagrade uppgifter i ditt kundkonto.

Du har alltid möjlighet att radera ditt kundkonto. Observera dock att detta inte innebär att alla uppgifter som är synliga på kundkontot raderas när du har gjort en beställning hos oss. Vi måste till exempel fortsätta att lagra uppgifter om utförda beställningar i den mån garantier har beviljats för de varor som du har köpt och om dessa garantier ännu inte har löpt ut. Dina uppgifter raderas automatiskt när våra skyldigheter enligt handels- och skattelagstiftningen har löpt ut. Den rättsliga grunden för den här ytterligare uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 c) samt artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.


7.2.  Skydd av kundkontot

För att skapa ett kundkonto måste du ange ett lösenord som du väljer själv. Detta ger tillsammans med din e-postadress åtkomst till ditt kundkonto. Vår lösenordspolicy kräver att du använder ett starkt lösenord. Det måste bland annat bestå av 8 siffror och får inte innehålla ditt namn. Vi har här vidtagit mycket omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter som lagras hos oss. Det är dock endast möjligt att skydda dina uppgifter effektivt om du håller dina inloggningsuppgifter säkra och skyddar dem från obehörig åtkomst av tredje part. Det är vanligt att användare använder samma lösenord för olika tjänster. Det ska du alltid undvika. Dessutom förekommer det att tredje part olovligen försöker få fram inloggningsuppgifter och annan information (till exempel kreditkortsuppgifter) genom så kallade ”phishing-e-postmeddelanden”. Kontrollera noggrant att förfrågningar om att ange personuppgifter är äkta, särskilt om du får dem via e-post. Vi kontrollerar ständigt om det sker obehöriga inloggningar till kundkonton. Om vi misstänker att obehörig åtkomst har skett spärrar vi kundkontot. Dessutom kan vi informera dig om betydande ändringar i ditt kundkonto (till exempel ändring av adressuppgifter eller e-postadress) så att du kan kontrollera om ändringen är i sin ordning eller har gjorts av en obehörig tredje part. Observera också att om du inte aktivt loggar ut blir du automatiskt igenkänd även efter att du har lämnat vår webbplats. Av säkerhetsskäl är det dock endast möjligt att få tillgång till dina uppgifter i kundkontot efter en ytterligare inmatning av ditt lösenord som finns lagrat hos oss.


När det gäller skyddet av dina uppgifter bör du notera följande:

 

 • I princip gäller följande: Skydda ditt kundkonto, din dator, bärbara dator eller mobila enhet med säkra lösenord och PIN-koder som bara du känner till!
 • Se också till att logga ut efter varje köp online på den här webbplatsen.
 • Använd alltid dina enskilda lösenord för ett konto åt gången! Använd aldrig ett lösenord för flera leverantörer eller portaler. Kontrollera om du använder lösenordet som du har valt för den här webbplatsen även på andra webbplatser. Om så är fallet rekommenderar vi starkt att du ändrar alla lösenord omedelbart.
 • Skriv inte ner lösenord på ett lättillgängligt ställe. Se till att endast du har tillgång till lösenorden.

Hur skapar jag ett säkert lösenord?
Lösenorden bör väljas så att de inte är lätta att gissa. Använd till exempel inga vanliga vardagsord, ditt eget namn eller släktingars namn. För att göra lösenordet ännu säkrare rekommenderas en kombination av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.

Finns det andra saker som jag bör tänka på?
Om du använder en dator som är allmänt tillgänglig ska du alltid se till att du loggar ut efter ditt besök på bonprix.se.

 


7.3. Varning för falsk e-post (spoofing), skräppost och nätfiske

Tyvärr missbrukas vi också som förmodad avsändaren i den här typen av bedrägerier. Detta innebär att konsumenter får falska e-postmeddelanden i vårt namn. Dessa e-postmeddelanden är även ofta baserade på bonprix märkeslayout och kan vara svåra att skilja från äkta e-postmeddelanden från oss.


Bedragare vill utnyttja förtroendet mellan oss och våra kunder och därigenom stjäla känsliga uppgifter (till exempel inloggningsuppgifter, kunduppgifter, betalningsinformation) eller installera skadlig programvara (till exempel virus eller trojaner) på din dator eller smarttelefon.
Vi skapar och skickar inte sådana e-postmeddelanden, även om vårt namn används som avsändare. Tyvärr kan vi därför inte påverka det faktum att sådana olagliga e-postmeddelanden skickas.


Här följer några kännetecken som du kan använda för att känna igen e-postmeddelanden från oss:

 • Vi ber dig inte om personlig information via e-post och vi ber dig inte heller att bekräfta personlig information via länkar i e-postmeddelanden.
 • Du kommer endast att få orderbekräftelser och fakturor från oss för beställningar som du faktiskt har gjort.
 • Vi skickar endast e-postmeddelanden med bifogade filer om du uttryckligen har begärt dem av oss (till exempel bruksanvisningar).
 • E-postmeddelanden från oss bör inte innehålla stavfel eller grammatiska fel eftersom de alltid blir korrekturlästa innan de skickas.

Så hanterar du skräppost, nätfiske och falska e-postmeddelanden korrekt:

 • Vi rekommenderar att du omedelbart raderar misstänkta e-postmeddelanden.

 • Öppna aldrig länkar eller bilagor i misstänkta e-postmeddelanden och lämna inte ut personlig information.
 • Om du ändå av misstag har klickat på länkar i e-postmeddelandet ska du omedelbart ändra ditt bonprix-lösenord under Mitt konto. Vi rekommenderar också att du kör en virussökning på din dator.
 • Logga in på Mitt konto om det finns ovanlig eller misstänkt information om beställningar eller din kundinformation i e-postmeddelandet. Där hittar du alla beställningar som du faktiskt har gjort och kan kontrollera beställningsstatus och respektive fakturanummer. Skriv in adressen bonprix.se manuellt i adressraden i din webbläsare. På så sätt undviker du att vidarebefordras till bedrägliga webbplatser via en länk i e-postmeddelandet.

Vårt tips och vår service för dig: Om du är osäker kan du använda vår kostnadsfria återkopplingstjänst eller skicka oss ett e-postmeddelande på service@bonprix.se.


8. Kontakt med oss

Vi erbjuder dig olika sätt att kontakta oss under rubriken ”Kontakt” och på utvalda ställen i butiken. Förutom att du kan kontakta oss per telefon, brev eller e-post har år vårt kontaktformulär och vår kundchatt också tillgängliga för dig här. Alla personuppgifter som du frivilligt lämnar i samband med din kontaktförfrågan används uteslutande för att behandla din kundförfrågan. Obligatoriska uppgifter, som vi som minst behöver för att kunna ta emot din begäran och behandla den åt dig, är markerade med (*). För att skydda dina uppgifter överför vi dem uteslutande i krypterat https-format.

Den rättsliga grunden för den här uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 a), 6.1 b), 6.1 c) samt 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen


9. Kundrecensioner/kommentarer/andra bidrag

När användare lämnar kommentarer/produktrecensioner eller andra bidrag på den här webbplatsen lagras deras IP-adresser i 7 eller 14 dagar på grundval av våra berättigade intressen enligt definitionen i artikel 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta görs för vår säkerhet i händelse av att olagligt innehåll förekommer i kommentarer och inlägg (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda etc.). När du skriver en kommentar, rekommendation eller recension om produkter, varumärken och stilar behandlar vi de personuppgifter som du frivilligt lämnar i kommentaren eller recensionen.

Den rättsliga grunden för den här uppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 a), 6.1 b) samt 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Dessutom omfattas publiceringar av ditt eget innehåll av våra villkor för bidrag på denna webbplats.


10. Betalningar


10.1. Allmänt

Vi behandlar din betalningsinformation i syfte att hantera betalningar, till exempel om du köper eller använder en produkt och/eller tjänst via denna webbplats. Beroende på betalningsmetod kan vi komma att överföra din betalningsinformation till tredje part (till exempel vid kreditkortsbetalningar till din kreditkortsleverantör).

Den rättsliga grunden för vår uppgiftsbehandling är artikel 6.1 a), 6.1 b) samt 6.1 f) i den allmänna dataskyddsförordningen.


10.2. Computop

Om du väljer att betala med autogiro, faktura eller kreditkort utförs den tekniska behandlingen av Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg. Computop är en PCI DSS-certifierad PSP och ledande tjänsteleverantör för säkra betalningstransaktioner. Computop uppfyller PCI-säkerhetsstandarden. Motsvarande kreditkortsinformation lagras och behandlas uteslutande av Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.


10.3. PayPal

Om du betalar via PayPal skickas dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter ”PayPal”). PayPal förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om det erbjuds – ”köp med avbetalning” via PayPal. PayPal använder resultatet av kreditprövningen i form av den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om huruvida respektive betalningsmetod ska tillhandahållas. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån dessa poängvärden förekommer i resultatet av kreditupplysningen bygger de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Bland annat ingår adressuppgifter i beräkningen av poängvärdena. Mer information om uppgiftsskydd, inklusive information om de kreditupplysningsföretag som används, finns i PayPals sekretesspolicy.


10.4. paydirekt

Om du betalar via paydirekt överförs dina betalningsuppgifter till paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main i samband med betalningen.

Betalningsuppgifterna (till exempel betalningsbelopp och uppgifter om betalningsmottagaren) och deltagarens bekräftelse på att betalningsuppgifterna är korrekta samlas in, bearbetas och överförs till banken av paydirekt GmbH i syfte att genomföra paydirekt-betalningen. paydirekt GmbH autentiserar betalningen med hjälp av autentiseringsförfarandet som har sparats för deltagaren. Banken godkänner betalningen med paydirekt GmbH:s medverkan i förhållande till handlaren. paydirekt GmbH samlar in och lagrar transaktionsuppgifter från paydirekt-betalningar. I transaktionsuppgifterna ingår transaktionsreferens och transaktions-ID samt information om kundvagnen, som paydirekt GmbH får från handlaren om handlaren medger det. De gör det möjligt för paydirekt GmbH och banken att identifiera och hänvisa till transaktionen vid ett senare tillfälle (till exempel vid återbetalningar) så att transaktionen kan kopplas till respektive kund. paydirekt GmbH överför transaktionsuppgifter till banken för behandling av återbetalningar.

Du hittar mer information i paydirekts sekretesspolicy här.


10.5. Omedelbar banköverföring

Vid betalning via omedelbar banköverföring överförs dina betalningsuppgifter till Sofort GmbH, Theresienhöhe 12.
80339 München, Tyskland. För genomförande av betalningen samlar Sofort GmbH in och bearbetar ditt kontonummer, BIC- eller bankkod samt PIN- och TAN-koden för ditt internetbankkonto. Under beställningsprocessen vidarebefordras du automatiskt till Sofort GmbH:s säkra betalningsformulär. Du får en bekräftelse på transaktionen omedelbart därefter. Därefter får vi överföringen direkt. Alla som har ett aktiverat internetbankkonto med PIN/TAN-förfarande kan använda omedelbar banköverföring som betalningsmetod. Observera att vissa banker ännu inte stöder betalningar via omedelbar banköverföring. Du hittar mer information här.


10.6. RatePAY

Vi samarbetar med RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin (nedan kallat RatePAY) för att kunna erbjuda dig attraktiva betalningsmetoder. Om det finns ett gällande köpeavtal mellan dig och oss när du använder en RatePAY-betalningsmetod överlåter vi vår betalningsfordran till RatePAY. När du använder RatePAYs delbetalningsmetod överlåter vi vår betalningsfordran till RatePAY GmbH:s partnerbank. Om du väljer en av RatePAY:s betalningsmetoder som erbjuds här samtycker du till att dina personuppgifter och beställningen överförs till RatePAY GmbH för identitets- och kreditprövning samt för fullgörande av avtalet. Fullständig information finns i de kompletterande allmänna avtalsvillkoren och sekretessmeddelandet för RatePAY-betalningsmetoder, som utgör en del av denna sekretesspolicy och som gäller när du väljer en RatePAY-betalningsmetod och som du kan visa här.


11. Behandling av uppgifter vid platsansökningar

om du är intresserad av bonprix som potentiell arbetsgivare kan du se lediga tjänster och ansökningsmöjligheter hos oss på vår webbplats under rubriken ”Karriär”. Här ger vi dig också möjlighet att ansöka direkt online via vårt ansökningsformulär. Nödvändiga uppgifter som vi behöver för att behandla din ansökan är markerade som sådana (*) och förklaras för dig på plats. Alla personuppgifter som du lämnar till oss som en del av din ansökan används uteslutande för att genomföra ansökningsprocessen och, om du samtycker till det, lagras de som resurs vid framtida vakanser i högst två år från det att vi mottagit din ansökan. Du hittar mer information i vår särskilda sekretesspolicy för sökande.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter som sökande är artikel 88.1 i den allmänna dataskyddsförordningen i kombination med § 26 i den tyska dataskyddslagen BDSG och artikel 6, punkt a och 7 i den allmänna dataskyddsförordningen för lagring av dina uppgifter som sökande utöver detta.


12. Mottagare utanför EU

Med undantag för behandling av uppgifter där vi i detta integritetsmeddelande nämner möjligheten att överföra uppgifter till mottagare utanför EU, överför vi inte dina uppgifter till mottagare utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överföringar av uppgifter sker på grundval av EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler.


13. Lagringstid

Lagringstiden för uppgifter vi samlar in om dig beror på det syfte för vilket vi behandlar uppgifterna. Lagringen sker så länge som det är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet. Om vi måste lagra vissa kategorier av uppgifter under en viss tidsperiod på grund av rättsliga skyldigheter (till exempel enligt skattelagstiftningen), sker den fortsatta lagringen av uppgifterna efter det att lagringen inte längre är nödvändig för att uppnå respektive syfte uteslutande i syfte att uppfylla den rättsliga skyldigheten. I detta fall blockeras uppgifterna för åtkomst.

Exempel på namngivning av lagringstider

 • Uppgifter på kundkontot: Obegränsad lagring av masterdata vid kundaktivitet. Kundkontot raderas efter 6 års inaktivitet.

 • Uppgifter från koncernens interna kreditupplysning: I princip 3 år. Information om utestående ersättningsanspråk raderas när de har uppfyllts. Om dessa villkor inte är uppfyllda kommer den fortsatta lagringen att ses över efter fyra år.

 • Användning av uppgifter för marknadsföringsändamål (utan spårning): 6 år.

 • Samtycken: Permanent lagring, så länge samtycken används kontinuerligt (till exempel permanent utskick av nyhetsbrev via e-post).

 • Information om användning av uppgifter för tredjepartsannonsering i syfte att tillhandahålla information: 2 år.

 • Spårningsdata: 2 år.

 • Chattprotokoll: 6 månader.

 • Uppgifter i syfte att göra invändningar (gällande annonsering): Obegränsad lagring


14. Dina rättigheter som berörd part

I samband med vår behandling av personuppgifter har du rättigheter som registrerad person. Du har till exempel rätt att begära information om de uppgifter vi har om dig. Du kan också återkalla ett samtycke som du gett oss och invända mot individuell behandling av uppgifter. Vidare har du rätt att få felaktiga uppgifter rättade och att begära att vi skickar dig vissa uppgifter i ett allmänt använt elektroniskt format. Du har också rätt att få de uppgifter som vi har lagrat om dig raderade. Observera att vi av rättsliga skäl kan vara tvungna att fortsätta lagra uppgifterna trots att du har hävdat din rätt till radering. I enskilda fall har vi dessutom ett intresse av att fortsätta lagra dina uppgifter som väger tyngre än ditt intresse av att radera dem (till exempel om vi fortfarande har utestående fordringar på dig).


15. Dina rättigheter i detalj

Förutom rätten att återkalla ditt samtycke till oss har du följande ytterligare rättigheter om respektive rättsliga villkor är uppfyllda:

 • rätt till upplysningar om dina personuppgifter som lagras av oss (artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen). Du kan i synnerhet begära information om behandlingsändamålen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringstiden samt uppgifternas ursprung om de inte har samlats in direkt från dig;

 • rätten att få felaktiga uppgifter rättade eller att få korrekta uppgifter kompletterade (artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen);

 • rätten till radering av uppgifter som finns lagrade hos oss (artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen), i den mån vi inte måste iaktta lagstadgade eller avtalsenliga lagringsperioder eller andra lagstadgade skyldigheter eller rättigheter till fortsatt lagring (till exempel om vi fortfarande har utestående fordringar på dig);

 • rätt till begränsad behandling av dina uppgifter (artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen), om du bestrider uppgifternas riktighet, om behandlingen är olaglig, men du vägrar att få uppgifterna raderade, om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen;

 • rätten till dataportabilitet (artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen), dvs. rätten att få utvalda uppgifter som vi har lagrat om dig överförda i ett allmänt använt, maskinläsbart format, eller att begära överföring till en annan personuppgiftsansvarig;

 • rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din normala bostadsort eller arbetsplats, eller vårt huvudkontor.

Dina tidigare nämnda rättigheter gentemot oss kan du göra gällande per post till vår kundtjänst på adressen bonprix Handelsgesellschaft mbH, Haldesdorfer Str. 61, 22179 Hamburg eller via e-post till service@bonprix.se. Du kan hävda rätten till dataportabilitet i ditt kundkonto.

Senast uppdaterat: 2021-03-15