Välkommen, nu Logga in

Personuppgifter

Vi lägger stor vikt vid datasäkerhet på bonprix. Här kan du läsa om allt vi gör för att uppnå optimal säkerhet med dina personuppgifter.

bonprix är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss.

Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna säkra och upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål. Vid marknadsföring genomförs analyser baserade på personuppgifterna. Personerna väljs utifrån följande kriterier: senast gjorda inköp, betalningssätt, eller kontosaldo om du har ett konto hos bonprix.
Alla processer för behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. insamling, behandling och överföring) sker hos oss enligt lagliga bestämmelser. Uppgifterna som är nödvändiga för marknadsföringen och för orderutvecklingen sparas.

På www.bonprix.se används sociala plugins från Facebook för att ge webbutiken en personligare framtoning. Detta gäller bland annat gilla-knappen (även känd som Like-knappen). Det är en funktion från det amerikanska företaget Facebook Inc.(1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

När du besöker en sida på www.bonprix.se som innehåller en sådan social plugin upprättar din webbläsare en anslutning till Facebook och innehållet laddas av Facebook. Facebook kan därmed eventuellt spåra ditt besök på www.bonprix.se, även om du inte använder funktionen aktivt.
Om du har ett konto på Facebook kan du använda en sådan social plugin för att dela information med dina vänner. bonprix kan inte påverka innehållet i sociala plugins eller överföringen av information.
bonprix överför anonymiserade e-postadresser till Facebook för att anonymt reglera reklam i Facebook-konton. Här kan du motsätta dig en anonymiserad överföring av din e-postadress.

På Facebooks webbplats hittar du närmare information gällande i vilken omfattning, på vilket sätt och i vilket syfte dina uppgifter bearbetas. Här hittar du även mer information om dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din integritet.
Information om dataskydd från Facebook finns på www.facebook.com/about/privacy/

Som kund hos bonprix har du rätt att en gång per år få information om dina sparade personuppgifter och hur dina uppgifter används.
Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring eller om du vill rätta till några uppgifter så behöver du bara skriva till:

bonprix
c/o Transcom
50630 Borås

Email: service@bonprix.se

Information om internetverktyg

Nyhetsbrev

För att vi hela tiden ska kunnaförbättra vårt nyhetsbrev innehåller det en funktion som endast meddelar oss om och i så fall när du har öppnat nyhetsbrevet.
Du som prenumererar på vårt nyhetsbrev kan när som helst avbeställa denna funktion genom att mejla service@bonprix.se


Produktrekommendationer via e-post

Som kund hos bonprix får du regelmässigt produktrekommendationer av oss via e-post. Dessa produktrekommendationer skickas ut oavsett om du prenumererar på nyhetsbrevet eller inte. Då vi gör detta följer vi strikt de lagstadgade bestämmelserna. Vi använder den e postadress som du angivit i samband med ditt köp för att marknadsföra egna produkter som liknar de som du redan skaffat hos oss i en tidigare beställning. Du kan när som helst återkalla denna produktrekommendation genom att mejla service@bonprix.se (och/eller att klicka i slutet på ett produktrekommendationsmejl, utan att det uppstår andra kostnader än de för överföring enligt bastariffen.

Webtracking
Google Analytics

Den här webbsidan använder sig av Google Analytics, ett webbanalysverktyg från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur webbsidan används. Informationen som cookien samlar in om din användning av webbsidan överförs normalt till en av Googles servrar i USA och sparas där. Tack vare en aktiverad IP-anonymisering på webbsidan kommer dock din IP-adress att förkortas av Google i en EU-medlemsstat eller en annan stat som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av denna webbsidas innehavare kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter över webbsidans aktivitet och erbjuda andra tjänster som har att göra med webbside- och internetanvändning. IP adressen som Google Analytics samlar in från din webbläsare kopplas inte ihop med andra data från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom särskilda inställningar i din webbläsare. Dock vill vi göra dig uppmärksam på att du då eventuellt inte kan använda alla webbsidans funktioner till fullo. Dessutom kan du förhindra Googles registrering av de data (inkl. din IP-adress) som cookien lagrat gällande dina besök på webbsidan och Googles bearbetning av dessa data genom att ladda ner och installera ett plug-in till webbläsaren via följande länk: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

Doubleclick by Google/Google Remarketing

Doubleclick by Google och Google Remarketing är tjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Doubleclick by Google och Google Remarketing använder cookies för att visa relevanta annonser för dig. Din webbläsare tilldelas ett anonymt ID-nummer för att kontrollera vilka annonser som visats och vilka annonser som öppnats. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter. Google och dess partners webbplatser använder bara cookies för att visa annonser baserat på tidigare besök på våra och andras webbplatser på internet. Informationen som samlats in med hjälp av cookies överförs till en server i USA och sparas där för utvärdering. Google följer dataskyddsbestämmelserna i "US-Safe-Harbor"-avtalet och är registrerat i USA:s handelsministeriums "Safe Harbor"-program. Google överför bara uppgifter till tredje part p.g.a. lagstadgade bestämmelser eller för bearbetning av orderuppgifter. Google sammanför aldrig dina uppgifter med andra uppgifter som samlats in av Google.
Genom att använda våra webbplatser accepterar du att de data som samlas in från dig av Google behandlas enligt beskrivningen ovan och för det nämnda ändamålet. Du kan förhindra att cookies sparas via en inställning i din webbläsare. Vi vill informera dig att du i så fall eventuellt inte kommer att kunna utnyttja samtliga funktioner på våra webbplatser i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra att Google använder cookies för att registrera uppgifter om hur du använder våra webbplatser och från att behandla dessa uppgifter genom att göra motsvarande inställningar på följande länk (https://www.google.com/settings/ads/). Alternativt kan du avaktivera dessa cookies på Digital Advertising Alliance webbplats på följande länk (https://www.aboutads.info/choices/).

Webtrends

På den här sidan lagras och sparas anonymiserad data med hjälp av Webtrends Analytics, ett webbanalysverktyg från Webtrends EMEA Acquisition Ltd. (www.webtrends.de). Dessa data fungerar som bas för analys av besökarnas beteende. För detta ändamål kan det hända att cookies används. Dessa är små textfiler som sparas lokalt på sidbesökarens dator och möjliggör att du känns igen då du åter besöker vår webbsida. Sidbesökarens IP-adress förkortas av Webtrends innan den sparas och på så vis anonymiseras den.

NEXELLENT

Vår webbsida använder mätmetoden ”NEXELLENT” från Deutsche Post AG för förmedling av statistiska indikatorer för tvärmedial medieanvändning. I processen tilldelas din angivna leverans- eller faktureringsadress en s.k. mikrocell från Deutsche Post Direkt (Ø 6,6 hushåll) och detta referensnummer lagras i krypterad form. Därtill sparas en cookie på PC:n eller annan enhet som du använder. IP-adressen sparas inte i processen och anonymiseras omedelbart.

Med hjälp av cookies med en överlevnadstid på tre månader registreras vilka av de webbsidor som deltar i mätmetoden NEXELLENT som du ofta besöker. Denna information aggregeras sedan på basen av de tidigare nämnda mikrocellerna.

Målet med mätningen är att med hjälp av statistik kunna bestämma vilken motiverande effekt fysisk reklam på en webbsida har. Rent konkret handlar det om att undersöka hur många personer som en katalog (eller annat reklammaterial) har skickats till alternativt som besökt företaget i frågas webbsida. Enskilda användare identifieras aldrig med namn. Din identitet förblir alltid skyddad.

Detta tillvägagångssätt utvecklades med beaktande av sekretessen och har som bevis för detta fått en kvalitetsstämpel för sekretess från EuroPriSe GmbH (https://www.european-privacy-seal.eu).

Du kan återkalla databearbetningen via denna länk:
https://login.intelliad.de/nexellent-optout.php. Efter det sparas en s.k. ”opt out-cookie” på din PC. Obs! Om du raderar alla dina cookies raderas även denna cookie. Om det sker ber vi dig att igen återkalla ditt deltagande i mätmetoden NEXELLENT.

adjust

Appen använder sig bl.a. också av analysmetoden ”adjust” från adjust GmbH. För denna analys använder sig adjust av besökarens IP- och Mac-adresser som dock utan undantag endast används i anonymiserad form. Det är därför inte möjligt att koppla dem till en fysisk person. Informationen som samlats in används endast för att analysera funktionen och användningen av appen genom att anonymiserade utvärderingar skapas. Analysen används endast för vår egen marknadsundersökning samt för optimering och utformning av appen. Genom att använda denna webbsida/app förklarar du dig införstådd med bearbetningen av dessa anonymiserade och lagrade data för analysändamål på det ovanbeskrivna sättet och för det tidigare nämnda ändamålet. Rätten att lagra och spara data kan inför framtida besök när som helst återkallas via mejl till optout@adjust.com.

Hurra

På den här webbsidan lagras och sparas data om ditt användningsbeteende på vår webbsida för optimerings- och marknadsföringsändamål med hjälp av teknik från Hurra Communications GmbH (www.hurra.com). Dessa data används för att analysera besökarens beteende och för att skapa användarprofiler under pseudonymer. För detta ändamål används cookies, vilka möjliggör att en internetwebbläsare känns igen då sidan återigen besöks. Användarprofilen som tagits fram med hjälp av tekniken från hurra.com är dock inte kopplad till pseudonyminnehavarens personuppgifterna om inte personen ifråga uttryckligen godkänner det.

Besökarnas IP adresser förkortas innan de sparas, så att det inte går att identifiera dem med en viss person och att användarprofilen inte längre kan kopplas ihop med IP-adressen.

Mer information hittar du i integritetspolicyn på hurra.com. Webbsidans besökare kan när som helst återkalla rätten för hurra.com att lagra och spara data via en opt-out.


Retargetingteknik

Den här webbsidan använder sig av retargetingteknik från företagen xplosion interactive GmbH och Criteo SA. Denna teknik gör det möjligt för oss att direkt rikta reklam till internetanvändare som redan intresserat sig för vår shop och våra produkter. Studier visar att inbäddning av individualiserad reklam som anknyter till personliga intressen är intressantare för användaren än reklam som saknar denna personliga koppling. Vid retargeting sker inbäddning av reklammaterial med hjälp av en cookiebaserad analys av tidigare surfbeteende. Naturligtvis sparas inga personliga data och lika självklart appliceras retargetingtekniken med beaktande av de gällande lagstadgade sekretessbestämmelserna.

Då du besöker den här webbsidan sparas textfiler (s.k. cookies) på din dator. Dessa cookies har som uppgift att göra våra erbjudanden användarvänliga, effektivare och säkrare. Dessa filer möjliggör exempelvis att informationen som visas på sidan speciellt överrensstämmer med dina intressen. Det enda ändamålet är alltså att på bästa sätt anpassa våra erbjudanden enligt dina kundönskemål och att göra ditt surfande hos oss så bekvämt som möjligt.

Du kan återkalla den helt anonyma analysen av ditt surfbeteende som utförs av tjänsteleverantören för retargeting via följande två länkar:

https://www.xplosion.de/so-funktionierts/opt-out.html

http://www.criteo.com/privacy/

Självklart kan du ställa in din webbläsare så att våra cookies i framtiden inte lagras på din hårddisk eller att redan lagrade cookies raderas.
Avaktivera cookies:

I Internet Explorer:

 1. Klicka på ”Verktyg” och välj ”Internetalternativ”.
 2. Klicka på fliken ”Sekretess”.
 3. Nu kan du ändra säkerhetsinställningarna för din internetzon. Här ställer du in om du överhuvudtaget vill lagra cookies och i så fall vilka cookies som ska tillåtas eller blockeras.
 4. Bekräfta dina inställningar med ”OK”.

I Firefox:

 1. Klicka på menysymbolen och välj ”Inställningar”.
 2. Klicka på ”Sekretess”.
 3. Välj ur rullgardinsmenyn alternativet ”Använda anpassade inställningar för historiken”.
 4. Nu kan du ställa in om cookies (kakor) ska lagras och i så fall hur länge dessa cookies (kakor) ska behållas. Du kan också lägga till undantag för de webbsidor som du alltid alternativt aldrig tillåter att lagra cookies (kakor).
 5. Bekräfta dina inställningar med ”OK”.

I Google Chrome:

 1. Klicka på Chrome-menyn i webbläsarens menybalk.
 2. Välj ”Inställningar” .
 3. Klicka på ”Visa avancerade inställningar ”.
 4. Under rubriken ”Sekretess”, klicka på ”Innehållsinställningar”.
 5. Under rubriken ”Cookies” kan du ställa in följande inställningar för cookies:
  • Radera cookies
  • Standardmässigt blockera cookies
  • Standardmässigt tillåta cookies
  • Standardmässigt radera cookies och webbplatsdata när webbläsaren stängs
  • Tillåta undantag för cookies från bestämda webbsidor eller domäner

I Safari:

 1. Gå till ”Inställningar” och välj ”Safari”.
 2. Under temat ”Sekretess” hittar du under punkten ”Blockera cookies” alternativet ”Blockera alltid”.

Emellertid kan du endast genom att acceptera våra cookies till fullo använda och ta del av några av de intressantaste funktionerna på bonprix.se. T.ex. då du lägger en artikel i varukorgen avläser vår server koden från cookien och kommer på så sätt ihåg att artikeln hör hemma i din varukorg. Om du efter din shoppingtur hos bonprix.se går till andra webbsidor och sedan återvänder till vår sida är din varukorg fortfarande fylld. Denna tjänst möjliggörs endast med hjälp av cookies. Vi rekommenderar därför att du accepterar lagringen av cookies.

Förebyggande av bedrägeri

För att undvika bedrägerier använder vi oss av tjänster från Risk.Ident GmbH i driften av vår webbsida. Risk.Ident lagrar och bearbetar med hjälp av cookies och andra spårningsmetoder data för att undersöka användarens enhet och andra data om användningen av webbsidan. En tilldelning till en bestämd användare sker inte i samband med detta. Så fort IP-adresser lagras av Risk.Ident sker direkt en kryptering.

Data lagras av Risk.Ident i en databas för att förhindra bedrägeri. I databasen sparas också de data som vi har skickat till Risk.Ident om enheter som redan blivit utsatta för (försök till) bedrägeri då de använts. Även här sker ingen tilldelning till bestämda användare.

Då du beställer på vår webbsida hämtas en riskbedömning över användarens enhet från Risk.Idents databas. Denna riskbedömning om sannolikheten för ett bedrägeriförsök tar bl.a. i beaktande om enheten har anslutit sig till internet från olika tjänsteleverantörer, om enheten ofta uppvisar olika georeferenser, hur många transaktioner som gjorts via enheten och om en proxy används.

Inbäddning av sociala plugin-program / Reklam på sociala nätverk:

På bonprix.se används sociala plugin-program från Facebook och Google för att göra webbutiken mer personlig. För denna personliga utformning använder vi bl.a. Facebooks ”Gilla”-knapp och ”Google +”-knappen. Det handlar om erbjudanden från de amerikanska företagen Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) och Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Då du besöker en sida på bonprix.se som har en sådan plug-in upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebook alternativt Google och innehållet hämtas av dessa sidor. Ditt besök på olika sidor på bonprix.se kan på så sätt eventuellt spåras av Facebook och Google, även om du inte aktivt använder funktionen. Om du har ett konto hos Facebook eller Google kan du använda ett sådant socialt plugin-program för att dela informationen med dina vänner. bonprix.se har inget inflytande över innehållet i dessa plug-ins eller över informationsöverföringen.

bonprix förmedlar anonymiserade e-postadresser till Facebook för ett anonymt urval av reklam till Facebookkonton. Du kan återkalla överföringen av anonymiserade e-postadresser här.

På sina internetsidor har Facebook och Google detaljerad information om omfattning, typ, syfte och vidare behandling av dina data. Här hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för ditt sekretesskydd.

Facebooks datapolicy https://www.facebook.com/about/privacy/
Googles sekretesspolicy https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/