Personuppgifter

Allmänt

Dataskydd är en förtroendefråga; ditt förtroende och skyddet av din privatsfär är viktiga för oss. Därför beaktar vi,

bonprix Handelsgesellschaft mbH,
Haldesdorfer Straße 61,
22179 Hamburg, Tyskland
service@bonprix.se

vid bearbetning av personuppgifter alltid gällande regler och vill informera dig här om vår insamling och användning av dessa uppgifter på bonprix.se och i vår bonprix-app:

Personuppgifter

Personuppgifter är information om en viss eller identifierbar fysisk persons sakliga eller personliga förhållanden. Dessa uppgifter innebära främst namn, telefonnummer, adress och samtliga uppgifter som vi får i samband med din beställning och upprättandet av ett kundkonto. Statistiska uppgifter, som vi exempelvis samlar in när du besöker vår webbshop och som inte direkt kan kopplas till din person, räknas inte in.

bonprix-app

Vår bonprix-app är endast en förbindelse till vår webbshop. Alla produkter som du ser i appen hämtas direkt från vår shop. Appen optimerar dem för visning i mobila enheter och gör att fler funktioner kan användas.

Loggfiler
Hur används mina personuppgifter av bonprix vid beställning?
Vilka personuppgifter använder bonprix för direktmarknadsföring?
Vilka uppgifter samlar bonprix in när du besöker webbshoppen?
a. Vad är cookies och vad används de till?
b. Webtracking för optimering av ditt personliga surfbeteende
c. Webbanalyser och retargeting via tredje part inklusive samtycke
Vilka uppgifter samlar bonprix in när du använder bonprix-appen?
Hur använder bonprix marknadsföring på sociala medier och sociala plugins?
Produktutvärderingar
Tävlingar hos bonprix
Marknads- och åsiktsundersökning
bonprix som arbetsgivare
Uppgiftsförmedling till andra länder
Lagringstid
Dina rättigheter som berörd part

Kontakta oss

Under rubriken „Kontakt“ erbjuder vi dig olika möjligheter att kontakta oss. Förutom att kontakta oss per telefon, brev eller e-post, hittar du här också ett kontaktformulär. Alla personuppgifter vi mottar i samband med detta, används uteslutande för att besvara din kundfråga. Pliktfälten, som vi behöver för att kunna sortera och bearbeta din förfrågan är markerade med ett (*). För att skydda dina uppgifter sänds dessa uteslutande i kodat https-format.
Dina uppgifter bearbetas i enlighet med art. 6 (1) f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

bonprix Handelsgesellschaft mbH,
Haldesdorfer Straße 61, 221 79 Hamburg, Tyskland
Telefon: +49 40 6 46 20
E-post: service@bonprix.se
Företagsledning: Markus Fuchshofen, dr. Kai Heck, Rien Janssen, dr. Richard Gottwald

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud är tillgängligt för dig och svarar gärna på frågor och kommentarer kring dataskydd hos bonprix:

bonprix Handelsgesellschaft mbH
Datenschutzbeauftragte
Haldesdorfer Straße 61
22197 Hamburg, Tyskland
E-post: service@bonprix.se