Är du ny hos oss? Bara för dig: 10% rabatt och fri frakt! Kod: HELLO

Var tillverkas dina kläder?

Välkommen till Graphics
i Bangladesh

Ca 4 millioner människor i Bangladesh lever av textilindustrin. 2 500 av dem arbetar för Graphics, en av våra viktigaste leverantörer av hållbart mode. Sedan 10 år tillbaka arbetar vi tillsammans mot ett mål: att tillverka snyggt mode på ett hållbart sätt.

Mode görs av människor

Liksom alla produktionsanläggningar kontrolleras Graphics regelbundet av en oberoende organisation. Vad som måste kontrolleras finns definierat i vårt sociala program. Hit hör till exempel:

• säkra arbetsplatser

• brandskydd

• fastställda arbetstider och löner

• förbud mot barnarbete.

Med fokus på miljön

Våra leverantörers ekologiska fotavtryck är också viktigt för oss. Hur mycket deras produktion sparar på resurser kan vi ta reda på med hjälp av Higg-indexet, en databas där info om produktionsprocessen sparas centralt. Bland annat information om:

• energiförbrukning och koldioxidutsläpp

• vattenförbrukning

• kemikalieanvändning

I ständig dialog
med våra leverantörer

Vi är också i personlig kontakt med våra leverantörers fabriker. I alla viktiga marknader finns en företrädare för vår tillvaratagande organisation på plats. Företrädaren och deras bonprix-kollegor i Hamburg för ständigt en dialog med våra leverantörer.

Hållbarhet betyder ständigt lärande

Det ger oss värdefulla inblickar, vi får höra om framgångssagor och upptäcker förbättringsbehov. Gemensam vidareutveckling är nämligen nyckeln till hållbart mode som gör livet bättre – och det för alla.