bonprix konto

Om du vill betala på avbetalning så kan du betala i maximalt 10 delbetalningar.

Detaljerad information om bonprix-konto

Villkor för bonprix-kontot:
Utnyttja de underbara möjligheter som ett bonprix-konto innebär. Vi ger dig en gratis månad, helt utan ränta. Först från och med den andra månaden betalar du den förfallna räntan.

Betalning:
Den summa som ska betalas hittar du på ditt kontoutdrag som vi skickar till dig varje månad. Dina kontouppgifter visar dina inköp, returer och betalningar. Lägsta delbetalningssumman är 300 kronor om skulden understiger 3.000 kr. Vid skuld över 3.000 kr är lägsta delbetalningsbeloppet 10% av skulden. Du kan när som helst bestämma dig för att betala en högre delbetalning eller att betala in hela summan tidigare.


Överföringar/betalningar till:
bonprix Handelsgesellschaft mbH, Hamburg
Danske Bank, bankgiro 419-2167
Om du ej har referensnumret tillgängligt kan du skriva ditt kundnummer som meddelande.

Kostnader:
Vid delbetalningar tillkommer vid varje månadsslut en ränta på 1,47 %. Minsta belopp är emellertid 19,90 SEK. Detta motsvarar en effektiv årsränta på nuvarande 24,9 %. Denna räntesats är oberoende av skuldens storlek.

Utebliven betalning:
Kredittagaren har betalningsskyldighet. Vid utebliven betalning har vi rätten att kräva in hela det utestående saldot. Du ger oss automatiskt rätt att anförtro en inkassobyrå att driva in öppna fordringarna efter det att en betalning har uteblivit. För varje betalningspåminnelse uppgår påminnelseavgiften till 60,- kr. Kostnaderna, avgifterna och räntorna för den eventuella inkopplingen av ett inkassoföretag beräknas efter gällande rätt.

Med förbehåll för eventuella ändringar:
bonprix har rätt att göra eventuella ränteändringar eller ändra möjliga avgifter med omedelbar verkan. Detta får emellertid endast ske som följd av att Riksbanken ändrar styrräntan. Denna ändring möjliggörs av att beslutet är av kredit-politisk art, som t.ex. ökade kostnader inom området obligationer eller andra kostnadsökningar, som bonprix inte kunde känna till när avtalet ingicks.

Uppsägning:
Uppsägningstiden är 30 dagar. Om det fortfarande står en icke betalad summa på bonprix-kontot så gäller bonprix-kontots villkor även efter det att kontot har sagts upp.

bonprix har enligt gällande lagstiftning (§§21-23 konsumentkreditlagen 1992:830) rätt att säga upp krediten tidigare än avsett om kunden kommer efter med betalningarna längre än en månad och om den utestående summan uppgår till mer än 10 % av den totala fordringen. För varje betalningspåminnelse debiteras en avgift på 60,- kr. bonprix förbehåller sig även rätten att vid behov ändra betalningsavgiften under avtalstiden. Ifall ett inkassoföretag behöver anlitas, beräknas kostnaderna enligt gällande rätt.

Kreditgivare:
bonprix-kontot handhas av firman bonprix Handelsgesellschaft mbH, Organisationsnummer 502067 5434, ett företag som hör till Otto-gruppen.

Kreditkontroll:
En normal kreditkontroll genomförs.