Medlemskap

Är ni med i Textilalliansen?

Ja, vi är med i den.


Sedan juni 2015 ingår Otto-koncernen i den allians som den tyska förbundsregeringen har skapat för hållbara textilier (”Textilalliansen”). Målet med denna allians, där både handelsföretag, icke-statliga organisationer och förbundsregeringen själv ingår, är att hela tiden följa, utvärdera och förbättra såväl de miljömässiga som de sociala standarderna inom textilvärdekedjan. För oss står en sak klar: Vissa förändringar kan endast åtstadkommas med gemensamma krafter. Otto-koncernen har uttryckt sitt stöd till alliansförslaget redan från början och deltar aktivt för att utveckla och genomföra målen och åtgärderna. För inte så länge sedan lade Otto-koncernen fram sin färdplan för 2017, som är en samling av åtgärder som syftar till att inom ett år förbättra villkoren och processerna inom produktionen. 

Vilka ytterligare initiativ är ni delaktiga i?

Förutom initiativet för Textilalliansen engagerar vi oss exempelvis i Business Social Compliance Initiative (BSCI).
Målet med BSCI är att varaktigt förbättra arbetsvillkoren för våra leverantörer. Otto-koncernen var med och skapade initiativet 2004. Sedan dess har över 1 500 företag anslutit sig till BSCI världen över. Alla har samma mål, nämligen att förbättra de sociala standarderna i den globala värdekedjan. Detta innebär helt konkret att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser, reglera arbetstider, betala rimliga löner, garantera mötes-, förenings- och förhandlingsfrihet samt utesluta barn- och tvångsarbete. Av detta skäl görs oberoende granskningar (s.k. inspektioner) av våra leverantörers anläggningar.
2013 undertecknade Otto-koncernen tillsammans med andra internationella organisationer ett byggnads- och brandskyddsavtal för textilfabriker i Bangladesh – Accord on Fire and Building Safety. Syftet är att ge de människor som tillverkar våra produkter en säker arbetsplats. I slutet av juni 2017 undertecknade Otto-koncernen dessutom det nya avtalet ”Accord 2.0”, vilket innebär att vi tar ytterligare ansvar gentemot de arbetstagare som arbetar i de fabriker som producerar för Otto-koncernen i Bangladesh.
2014 anslöt vi oss i egenskap av ett företag inom Otto-koncernen även till programmet Fur Free Retailer inom ramen för den internationella djurskyddsorganisationen VIER PFOTEN.