Flödesekonomi

Vet ni vilka led som är involverade för en t-shirt från start till mål?

Ja, vi vet en hel del – men det räcker inte för oss. Fram tills att en t-shirt exempelvis finns att köpa i en av våra butiker eller online har den ofta en lång resa bakom sig. Vi får våra kläder, möbler och hemtextilier från över 400 leverantörer i mer än 30 länder över hela världen. Med våra viktigaste partner har vi haft affärsförbindelser i genomsnitt ca tio år. Det skapar den rätta grunden för att vi gemensamt ska kunna förbättra processerna. För oss är det mycket viktigt med förtroende och ömsesidig förståelse. 

Vårt krav är att vi ska känna till de huvudsakliga produktionsvillkoren och vilka som är delaktiga i tillverkningen av de enskilda beståndsdelarna i våra produkter. Bara på så sätt kan vi garantera att våra sociala och miljömässiga standarder följs i leveranskedjan. 

Som ett första steg har vi därför skapat en solid grund för att kunna övervaka och stötta våra direkta leverantörer och deras fabriker genom vårt socialprogram eller vår kemikalieövervakning. I ett andra steg kommer vi att skapa transparens även i den djupare leveranskedjan: Vi har satt som mål att tillsammans med fem av våra viktigaste leverantörer ta fram information om varje underleverantör. Bara på så sätt kan vi kartlägga de största riskerna på social, miljömässig och ekonomisk nivå i underleverantörskedjan och gemensamt avvärja dessa. Textilleveranskedjan är dock fortfarande mycket komplex. Vi har i samarbete med våra leverantörer börjat besvara de första frågorna, men ännu är det många som är obesvarade. Tillsammas med våra partner kommer vi att undersöka respektive leverantörskedja och utveckla en process som kan användas även för alla andra leverantörer.

Hur kan hela resan exempelvis se ut?

Resan börjar egentligen alltid hos oss i Hamburg. Där utvecklar våra design- och inköpsteam först själva formgivningen av t-shirten. Under tiden växer bomullen. Efter att bomullen har skördats transporteras den exempelvis till Indien. Där blir råvaran till tyg: Av fibrer spinner man garn, av garnet gör man tyg och av tyget syr man en t-shirt. Därmed är vår t-shirt nästan i mål. Den sista delen av resan gör den tillsammans med flera andra produkter på ett lastfartyg, ända fram till den nordtyska hamnen där fartyget lägger ankar och produkterna transporteras till vårt lager. Men så att säga ”äntligen hemma” är en sådan t-shirt i själva verket först när den når dig.

Resan från start till målför en t-shirt

/>

T-shirten formges

Bomull odlas

Fibrer spinns till garn

Tyget sys till en t-shirt

T-shirten transporteras via båt

Vad är det som gör en hållbar produktion ”hållbar”?

Det kan inte besvaras med en enkel mening. Det är många aspekter som är relevanta när det handlar om att producera produkter på ett hållbart sätt: Användning av hållbara material eller miljövänliga processer, säker hantering av kemikalier och goda arbetsvillkor på plats är några av faktorerna. För oss är det därför viktigt att undersöka samspelet mellan alla dessa aspekter och tillsammans med våra partner fastställa hur tillverkningen av våra produkter kan vara hållbar. Genom åtgärder såsom vårt socialprogram, vår kemikalieövervakning och användning av ny teknik har vi redan kunna göra framsteg på många ställen. Utifrån detta vill vi nu tänka ännu större och systematiskt integrera ytterligare hållbarhetsaspekter. Tillsammans med en av våra viktigaste leverantörer visar vi hur föredömlig hållbar produktion ser ut, där hänsyn tas till både sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. I slutändan gynnas alla av detta – vi, våra partner och våra kunder – eftersom hållbar produkten framför allt innebär rättvis, miljövänlig och effektiv produktion. Nu och i framtiden. 

Luftvy över en containerterminal, © getty, fotograf: Teun van den Dries