Vilka krav ställer ni på tillverkningen av era produkter?

Tell me

Mycket höga – det är det enda sättet att i lika hög grad skydda både människor och miljö vid tillverkning och transport av våra produkter! Vi gör mycket för att exempelvis skona naturresurser och minska utsläppet av miljöfarliga ämnen längsmed hela leveranskedjan. Tillsammans med våra partner investerar vi i innovativa tillverkningsmetoder och försöker hela tiden optimera våra transportvägar. Och eftersom man bättre kan åstadkomma saker och ting med gemensamma krafter är vi genom Otto-koncernen delaktiga i en rad hållbarhetsinitiativ, som till exempel textilalliansen.

Tell me more…

Klicka på frågorna för att få veta mer om vår verksamhet inom områdena miljö, övervakning av leveranskedjan och vårt medlemskap i textilalliansen.

Hur garanterar ni att naturresurser används på ett ansvarsfullt sätt vid tillverkningen av era textilier?Miljöskydd

Hur garanterar ni att naturresurser används på ett ansvarsfullt sätt vid tillverkningen av era textilier?

Vet ni vilka led som är involverade för att producera en t-shirt från start till mål?Flödesekonomi

Vet ni vilka led som är involverade för att producera en t-shirt från start till mål?

Är ni med i Textilalliansen?Medlemskap

Är ni med i Textilalliansen?
Luftvy över en lasthamn, © shutterstock, fotograf: AlexKol Photography