Strategi

Hur gör ni ert företag än mer hållbart?

Vår övertygelse är att som en del av en värld vars resurser vi utnyttjar för nå framgång är det vårt ansvar att skydda denna – både i stort och i smått.


Vårt krav är att hela tiden bli bättre och fortsätta att bygga vidare på det som vi hittills har uppnått. Detta synsätt återspeglas även i vår strategi enligt principen ”meet & exceed”. Denna princip beskriver samspelet mellan idag och imorgon. Var står vi idag och var kan vi vara imorgon? Vilka mål har vi idag och vilka kan vi logiskt sett ha i nästa steg? Eller ännu mer konkret: I vilka processer finns det potentiellt eller rentav uppenbart en risk för människan och miljön, och vilka åtgärder ska vi vidta först för att minimera dessa risker?


För att systematiskt ta reda på detta har vi inom Otto-koncernen tagit hjälp av impACT-processen: Vi kartlägger och prioriterar först alla viktiga frågor, utvecklar sedan åtgärder och genomför slutligen dessa inom ramen för vår egen bonprix-hållbarhetsstrategi. Även Otto-koncernens aktuella mål är en prioritering för oss. Vi lyfter dock blicken ytterligare och kompletterar dessa med nya, ambitiösa mål.

Detta är alltså viktigt för oss: Att hela tiden reflektera över våra krav, våra framsteg och våra åtgärder inom de berörda områdena för att kartlägga risker och minimiera dessa, samtidigt som vi anpassar vår strategi där relevanta ändringar krävs.


Vi har redan gjort framsteg på en rad områden och vill fortsätta att systematiskt utveckla hållbarhetsaspekten utifrån dessa. Därför har vi fastställt följande tre fokusområden: produkter, processer och partner.


Vi är öppna med och förmedlar gärna hur vi vill uppnå våra mål inom dessa områden. Därför kan vi besvara alla dina frågor om hållbarhet inom vårt företag med ett tydligt ”How we make ...”. ”How we make ...” beskriver hur vi på bonprix gör våra produkter, processer och partnerskap än mer hållbara.


Det vi beslutar oss för idag påverkar nämligen hur vi lever imorgon.


Klicka dig gärna igenom den här sidan och upptäck hur vi på bonprix gör vårt företag än mer hållbart!

Konkret vill vi i framtiden tillverka mer hållbara kläder även utanför bomullssortimentet och också införa en miljöstandard för skor. Med vår kemikalieövervakning stöder vi redan i dagsläget våra leverantörer genom utbildningar, exempelvis inom kemikaliehantering och avfallshantering. Detta vill vi bygga ut ytterligare.

Produkter: Våra mål

Vi vill att våra processer och metoder ska bli än mer hållbara. Detta gör vi genom att steg för steg utveckla vårt företagssäte i Hamburg till ett s.k. ”hållbarhetscampus” och optimera våra förpackningar och frakten av våra produkter så att de i framtiden kräver avsevärt mindre resurser. Vi har dessutom föresatt oss att genomföra projekt direkt i leveranskedjan för att skona våra dyrbara vattenresurser. Redan idag har vi påbörjat det första av tre projekt, nämligen att helt utan vatten färga textilier med hjälp av vårt nya gemensamma företag CleanDye. 

Processer: Våra mål

Vi ansvarar för hur våra produkter tas fram. Och vi ställer höga krav på våra partner och deras arbets- och produktionsvillkor. Därför uppmärksammar vi alla aspekter – från råvaruframställning, exempelvis av bomull, till snitt och konfektion. Detta är ett helhetsgrepp som omfattar alla sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Bara i samarbete med våra partner kan vi granska hela leveranskedjan och kartlägga var riskerna finns. Och endast gemensamt kan vi minimera dessa. För oss är partnerskap en grundläggande byggsten för framgång!

Partner: Våra mål