Kvalitet

Är en rättvis och hållbar produktion viktig för er även när det gäller skor?

Inte bara det – förutom att vi konsekvent håller oss till våra sociala standarder och våra kemiska minimikrav planerar vi att införa en egen standard för skoproduktion, som i sig är ännu mer komplex än textilproduktion. Vårt krav när det gäller skor är att både leveranskedjan och slutprodukten ska motsvara samma stränga standarder som de som vi redan har drivit igenom för kläder. Vår planerade standard ska rätta sig efter ÖkoTex-kraven och gå avsevärt längre än de lagstadgade kraven.

Kan jag ha på mig era kläder utan betänkligheter?

Ja. För oss gäller: Högsta kvalitet har högsta prioritet.

När det handlar om hälsosamma och hudvänliga textilier rättar sig Otto-koncernen efter ÖkoTex-kraven, som går avsevärt längre än de lagstadgade kraven. För oss är det ett viktigt bidrag på området hållbarhet.

För att garantera att våra leverantörer producerar högsta kvalitet och tillverkar säkra produkter låter vi oberoende och ackrediterade testlaboratorier undersöka våra produkter.

Om någonting inte stämmer sorteras den berörda artikeln ut och släpps inte ut i handeln. Utifrån dessa resultat vidtas sedan direkt relevanta förbättringsåtgärder. 

Klicka här för att få veta med om vår hantering av kemikalier. 

Hur utvecklas bra kvalitet hos er?

Genom välfungerande och omsorgsfullt samarbete.

Våra kvalitetskrav på våra produkter är mycket höga. För att garantera att de uppnås har vi infört standarder som vi granskar regelbundet. Detta börjar redan i samband med att en artikel utvecklas, fortsätter i valet av våra leverantörer samt kontrollen av produkterna på plats och slutar först i och med att produkten levereras till kunden. Högsta prioritet för denna gemensamma process i samarbete med våra leverantörer och partner världen över är att våra produkter håller hög kvalitet.

Bara om materialet, bearbetningen, passformen och funktionen motsvarar våra och våra partners stränga krav är vi nöjda.

Måste jag ha en viss figur för att få perfekt passform?

Nej. Våra designer skapar flera olika artikelmodeller och tar då hänsyn till både smala, normalbyggda och kurviga kroppsformer – precis sådana som vi har. 


För att du ska känna dig väl till mods från topp till tå är just passform och komfort viktiga aspekter för oss. Redan de olika modellerna får sådan utformning hos oss att de passar till skilda figurtyper. 


Förutom byster för att prova ut passformen använder vi oss av kritiska provpersoner som får testa de senaste modellerna och tala om vad de tycker kan förbättras. Först när en passform stämmer helt låter vi producera artikeln. Just för att du ska kunna säga: ”Passar perfekt”!

Är det även viktigt vad jag tycker?

Så klart. Väldigt viktigt.


Till exempel när du säger: ”Den här t-shirten passar inte mig – den är för kort/för lång/för vid” osv. Sådana åsikter mottages inte bara tacksamt, utan vi tar dem till och med på största allvar och vidarebefordrar dem direkt till våra kvalitetsexperter. Därmed är du en del av vår kvalitetsprocess. Om du skickar tillbaka en artikel till oss, kan du meddela oss din åsikt så att vi kan se till att hela tiden förbättra vårt mode.

Men vem ser till att allting stämmer?

Våra kvalitetsexperter. 


Det sägs att kvalitet inte är ett mått på att något är lagom. Vi säger: Kvalitet är ett mått på att något är precis perfekt. I vår globala produktion övervakas därför varje steg av kvalitetsexperter – från utveckling av en artikel till distribution av varan. Färgen, snittet, sömmarna och broderierna – allting måste vara perfekt. Även på lagret kontrollerar vi produkterna genom stickprov i förhållande till material, bearbetning och passform. Och bara om allting verkligen ”stämmer” går produkterna ut i handeln – och till dig.