Samhälle

Hur uppstod ert engagemang för tidig upptäckt av bröstcancer?

För att chansen att bli frisk är större ju tidigare sjukdomen upptäcks, och för att medvetenhet om detta räddar liv. Eftersom bröstcancer dessutom är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Tyskland, med över 70 000 nya fall per år, har vi tillsammans med den tyska bröstcancerföreningen startat en kampanj för att öka uppmärksamheten mot tidig upptäckt av bröstcancer hos den enskilda individen. Med underklädeskollektionen ”Pink Collection” vill bonprix lyfta fram frågan och få människor att förstå hur viktigt det är att upptäcka sjukdomen tidigt. Därför har alla kollektionens bh:ar insydda märken som medvetet stör och en anvisning om hur man känner igenom brösten på egen hand. Devisen är: ”Bröstcancer berör!” 

Finns det fler projekt i Tyskland som ni engagerar er i?

Ja, barnhospiset Sternenbrücke. Detta är ett hospis som ligger både oss och våra anställda i Hamburg mycket varmt om hjärtat. Sedan 2003 hjälper Sternenbrücke allvarligt sjuka barn och ungdomar att få ett värdigt liv fram till sin död. Även föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar samt vänner får stöd av Sternenbrücke. Och där hjälper vi också gärna till.

Hur ser det ut med ert sociala engagemang i övriga världen?

Sedan 2001 engagerar sig bonprix-anställda för en skola för döva i södra Indien. Här får för närvarande över 350 barn från mycket fattiga förhållanden – bland annat flera föräldralösa barn – ett hem och en utbildning. I Tirupur School for the deaf lär de sig teckenspråk, läsa, skriva och allt annat som andra skolor också lär ut. 

Genom donationskampanjer och fadderskap vill vi fortsätta att stötta dessa barn och denna särskilda skola även i framtiden.

Uta Poser (bonhelp Executive Board), Rien Jansen och Dr Marcus Ackermann (both bonprix Executive Board) på besök i Tirupur School for the Deaf