Leverantörer

Kan ni även förbättra arbetsvillkoren?

Ja, och det gör vi.


Vårt socialprogram hjälper oss att följa uppförandekoden och att hela tiden förbättra arbetsvillkoren för de anställda. Detta innebär helt konkret att vi strävar efter att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser i våra leverantörsfabriker, reglera arbetstider, betala rimliga löner, garantera mötes-, förenings- och förhandlingsfrihet samt utesluta barn- och tvångsarbete. Av detta skäl görs regelbundet oberoende granskningar (s.k. inspektioner) av våra leverantörers anläggningar. Med hjälp av dessa resultat kan vi sedan vidta de förbättringsåtgärder som krävs. Dessutom erbjuder vi utbildningar och workshops. Även detta bidrar till att hela tiden förbättra arbetsvillkoren ytterligare

Först när det finns tillräckliga bevis för att de sociala minimistandarderna efterlevs får leverantörerna producera för oss. I en koncernomfattande databas kan vi på ett transparent sätt kartlägga aktuell status och handlingsbehov i tid.

Mot bakgrund av att vi önskar varaktiga partnerskap fäster vi dessutom vikt vid att leverantörerna ska vidareutvecklas och investerar i omfattande kvalificeringsprogram. Otto-koncernen står för kostnaderna för ett sådant tiomånadersprogram, som syftar till att få fabriker och även deras anställda att förstå kraven och ta ansvar för att genomföra dessa.

Ett långfristigt, strategiskt partnerskap med våra leverantörer är mycket viktigt för oss – för det är bara tillsammans som vi verkligen kan åstadkomma någonting. Våren 2017 hade ca 240 av våra fabriker deltagit i kvalificeringsprogrammet.

Klicka här för att få veta mer om vår övervakning av leveranskedjan. 

Hur kontrolleras arbetsvillkoren hos era leverantörer?

För att de sociala standarderna ska ligga på en hög nivå hos alla våra leverantörer har vi erkända standarder som riktvärden. 


Otto-koncernen – som bonprix hör till – var med och skapade BSCI, som numera över 1 500 företag världen över är anslutna till. Dessutom godtar vi bevis enligt den internationella standarden SA8000. Förutom detta har vi inom Otto-koncernen utvecklat en egen standard som kan användas i hela världen.


Klicka här för att få veta mer om de initiativ som vi deltar i.

Har ni alla samma mål?

Ja, vi har ett slags gemensam kompass. Den måste alla följa som jobbar med oss.

När det handlar om samarbetet med våra leverantörer och partner håller vi oss till fastställda grundprinciper. Den som vill arbeta för oss måste alltså jobba på samma sätt som vi. Vår s.k. uppförandekod bygger bland annat på principerna i Internationella arbetsorganisationens konventioner. Att värna de mänskliga rättigheterna är en målsättning för alla.

Vi vill skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser för arbetstagarna, reglera arbetstider, betala rimliga löner, garantera mötes-, förenings- och förhandlingsfrihet, skydda miljön och bekämpa korruption – och detta kan vi bara göra tillsammans.

Om du vill ha mer information kan du ladda ned vår uppförandekod