Anställda

Arbetar ni även i Hamburg för att skydda miljön?

Ja – bland annat genom att vi undviker, minskar och återanvänder avfall. Även hos oss i Hamburg är det viktigt med både miljö- och klimatskydd. Vi försöker därför helt undvika eller minska onödig energiförbrukning i vårt arbete och återanvända så många material som möjligt. Även i samband med livsmedel tänker vi på vår miljö genom den s.k. ”klimattallriken” som förser oss med regionala rätter. Klimattallriken är hälsosam, närproducerad och energisnål. Men vi vet att vi kan göra mer än så. Därför har vi föresatt oss att integrera hållbarhetstänket i alla våra beslut och så småningom utveckla ett s.k. ”hållbarhetscampus”. Detta gäller exempelvis vatten- och energihantering i lika hög grad som sociala och hälsorelaterade aspekter.