Enligt vilka villkor tillverkar ni era produkter?

Tell me

Att mode ska tillverkas på både ett förmånligt och samtidigt rättvist sätt är för oss inte någon motsägelse, utan till och med ett krav och vår drivkraft. 

Vi vill att varje produkt som du köper hos oss ska vara tillverkad enligt rättvisa arbetsvillkor. Våra krav på oss själva och på våra leverantörer är därför mycket höga. Att internationella standarder följs är en självklarhet för oss. Dessa ingår i branschreglerna eller den s.k. uppförandekoden för Otto-koncernen – som bonprix hör till – och är bland annat förenliga med Internationella arbetsorganisationens konventioner och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Med vårt socialprogram kontrollerar vi att uppförandekoden följs och strävar dessutom efter att förbättra arbetsvillkoren.

Tell Me More…

Klicka på frågorna för att få veta mer om arbetsvillkoren på plats, engagemang hos de anställda och samhällsengagemang.

Kan ni även förbättra arbetsvillkoren?Leverantörer

Kan ni även förbättra arbetsvillkoren?

Engagerar sig även era anställda för att skydda miljön?Anställda

Engagerar sig även era anställda för att skydda miljön?

Ni engagerar er för tidig upptäckt av bröstcancer. Varför är det viktigt för er?Samhälle

Ni engagerar er för tidig upptäckt av bröstcancer. Varför är det viktigt för er?