Vad betyder ansvar för er?

Tell me

Väldigt mycket.

Frågan om vi på bonprix handlar på ett ansvarsfullt sätt är snabbt besvarad. Naturligtvis gör vi det. Kanske till och med i större utsträckning än du tror. Att både vara prismedveten och ansvarskännande är för många fortfarande en motsägelse. Det har vi förståelse för. Men det vill vi ändra på. Därför har vi i flera år engagerat oss i social rättvisa och miljöskydd, såväl i de länder där våra produkter tillverkas som här på vårt företag i Hamburg. För oss är företagarmässigt och ansvarsfullt handlande nära kopplat till varandra. Det är vår plikt att minimera de negativa följderna för vår miljö och vårt klimat.

Vi ingår i Otto-koncernen och har inom ramen för ett omfattande hållbarhetstänk (som kallas impACT) fastställda ambitiösa hållbarhetsmål för hela koncernen.

Vi har dock uppnått dessa mål snabbare än planerat och har därför satt upp ytterligare mål som bygger på dessa, som återspeglar vår ambition beträffande hållbarhet och gör oss än mer ansvarstagande. Inom vår nya bonprix-hållbarhetsstrategi finns tre fastställda överordnade ämnesområden som inbegriper de uppgifter som vi själva har formulerat samt nya mål: produkter, partner och processer. Du kan läsa mer om detta i avsnittet ”Strategi”.

På följande sidor vill vi framför allt visa och förklara hur vi arbetar för att uppnå de uppsatta målen och även ta upp ytterligare ämnesområden. „How we make …“ ger dig svar.

Tell me more…

Klicka på en fråga för att få veta mer om vår verksamhet inom områdena miljö, arbetsvillkor, sortiment och engagemang.

Kan jag handla bra kvalitet med gott samvete hos er?Produkter

Kan jag handla bra kvalitet med gott samvete hos er?

Värnar ni även om hållbarhet vid tillverkningen av era produkter?Tillverkning

Värnar ni även om hållbarhet vid tillverkningen av era produkter?

På vilket sätt tar ni ansvar?Strategi

På vilket sätt tar ni ansvar?

Enligt vilka villkor tillverkar ni era produkter?Människor

Enligt vilka villkor tillverkar ni era produkter?