Vad betyder företagsansvar hos bonprix?

Tell me

Det betyder allt.

Att svara på frågan huruvida företagsansvar är viktigt för bonprix är enkelt. Självklart är det. Kanske till och med mer än du tror. En konkurrenskraftig prisstrategi kan för vissa verka stå i motsats till företagsansvar. Och det kan vi förstå. Vi vill dock visa att dessa två frågor går att förena. I flera år har bonprix följt en princip om rättvisa. Det gäller i lika hög grad i de länder där våra produkter tillverkas som i vårt huvudkontor i Hamburg. Hos bonprix går företagsverksamhet och företagsansvar hand i hand.

Som medlem i Otto-gruppen är alla strategiska åtgärder hos bonprix förankrade i gruppens hållbarhetsprogram ”impACT”. Syftet är att ta reda på vilket led i värdekedjan som har den största (negativa) sociala och miljömässiga påverkan. Vi undersöker hela produktionsprocessen – från det sätt som våra råmaterial odlas till hur kunder använder den slutliga produkten. Baserat på resultaten vidtar vi konkreta åtgärder för att hantera denna påverkan på ett effektivt sätt. Du kan läsa mer om dessa åtgärder och mycket annat i Otto-gruppens strategi för företagsansvar. Vi vill nu berätta lite mer om vårt arbete inom de fyra huvudområdena miljö, arbetsvillkor, produktutbud och socialt ansvar.

Vi har fortfarande en lång väg att gå. Många frågor måste lösas. Idag vill vi försöka besvara vissa av dem.

Read more

Tell me more…

Klicka på någon av frågorna för att ta reda på mer om vårt arbete inom de fyra huvudområdena miljö, arbetsvillkor, produktutbud och socialt ansvar.

Kan jag handla hos bonprix med rent samvete? Produktutbud

Kan jag handla hos bonprix med rent samvete?

Under vilka arbetsvillkor tillverkas bonprix produkter? Arbetsvillkor

Under vilka arbetsvillkor tillverkas bonprix produkter?

Deltar bonprix i några sociala program eller välgörenhetsprojekt? Socialt ansvar

Deltar bonprix i några sociala program eller välgörenhetsprojekt?

Vidtar bonprix åtgärder för att begränsa sin miljöpåverkan? Miljö

Vidtar bonprix åtgärder för att begränsa sin miljöpåverkan?