Globalisering

I vilka länder hör ni hemma?

Vi finns nu i 30 länder och på 4 kontinenter.

bonprix grundades 1986. Redan i början av 90-talet expanderade vi till Frankrike, Polen och Italien. År 2000 startade vi på andra sidan Atlanten i USA med vårt badmode märke "Venus". I Europa öppnade vi webbutiker i Ryssland och Kazakstan, därefter följde år 2017 Norge. Ett viktigt strategiskt steg mot gloablisering är vår franchisemodell, med bonprix representerat i ytterligare åtta länder. Så hjälper våra exportfirmor till att internationellt både stärka och göra märket bonprix känt.

Bonprix locations
Own country activities
franchise